Njoftim mbi plotësimin e kuotave të mbetura bosh për kandidatët nga trojet

Njoftim mbi plotësimin e kuotave të mbetura bosh për kandidatët nga trojet

Bazuar në Vendimin e Rektorati nr. 10, datë 11.10.2018, kuotat e paplotësuar në Fakultetin e Mjekësisë për aplikantët nga trojet që mbeten në pritje, do të plotësohen duke respektuar parimin e meritës.

Publikimi i listave me renditjen e aplikantëve do të bëhet brenda datës 16.10.2018.

Procesi i regjistrimit do të nisë më datë 18.10.2018.