PUBLIKOHEN VENDIMET E BORDIT TË ADMINISTRIMIT NR. 17, DATË 26.02.2019, NR. 18, DATË 26.02.2019 DHE NR. 19, DATË 26.02.2019

PUBLIKOHEN VENDIMET E BORDIT TË ADMINISTRIMIT NR. 17, DATË 26.02.2019, NR. 18, DATË 26.02.2019 DHE NR. 19, DATË 26.02.2019

Për t’u njohur me vendimet e Bordit të Administrimit, ndiqni linqet e mposhtëm:

Vendimi nr. 17, datë 26.02.2019 “Mbi kërkesën për shtyrjen e afateve të kryerjes së auditimit me object”Auditim përputhshmërie në sistemin e prokurimeve në Rektorat” (Kliko Këtu)

Vendimi nr. 18, datë 26.02.2019 “Për miratimin e kandidatit për “Administrator” të Fakultetit të Shkencave Mjekësore Teknike, në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë” (Kliko Këtu)

Vendimi nr. 19, datë 26.02.2019 “Për miratimin e kandidatit fitues në pozicionin e punës “Specialist” pranë njësisë së Auditit të brendshëm, në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë” (Kliko Këtu)