PUBLIKOHEN VENDIMI NR. 39, 40, 41, 42, 43 DATË 22.10.2020 I BORDIT TË ADMINISTRIMIT

PUBLIKOHEN VENDIMI NR. 39, 40, 41, 42, 43 DATË 22.10.2020 I BORDIT TË ADMINISTRIMIT

Vendimi nr.39, datë 22.10.2020 “Për miratimin e përjashtimit nga tarifa e studimit (50%) për vitin akademik 2019-2020, të studentit R.Lula, që studion në një program studimi të ciklit të dytë, në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë”

Vendimi nr.40, datë 22.10.2020 “Për miratimin e përjashtimit nga tarifa e shkollimit dhe përfitimin e bursës për studenten e Fakultetit të Mjekësisë, Klesta Çoçoli, për vitin akademik 2019-2020”

Vendimi nr.41, datë 22.10.2020 “Për miratimin e listës së studentëve që përfitojnë përjashtim nga tarifa e shkollimit për vitin akademik 2019-2020, që studiojnë në një program studimi të ciklit të parë dhe program studimi të integruar, në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë”

Vendimi nr.42, datë 22.10.2020 “Për tarifat e shkollimit për programet e ciklit të parë, të integruar të ciklit të dytë dhe të ciklit të dytë “Master profesional” dhe “Master i shkencave” në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë, për vitin akademik 2020-2021″  

Vendimi nr.43, datë 22.10.2020 “Për miratimin e listës së studentëve që përfitojnë përjashtim nga tarifa e shkollimit për vitin akademik 2019-2020, që studiojnë në një program studimi të ciklit të parë dhe program studimi të integruar, në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë”