PUBLIKOHET KALENDARI I TESTIMIT TË INFORMATIZUAR NË QENDRËN E SHËRBIMEVE ARSIMORE PËR PROGRAMET E SPECIALIZIMIT AFATGJATË, 2018-2019

PUBLIKOHET KALENDARI I TESTIMIT TË INFORMATIZUAR NË QENDRËN E SHËRBIMEVE ARSIMORE PËR PROGRAMET E SPECIALIZIMIT AFATGJATË, 2018-2019

Për t’u njohur me kalendarin e testimit të informatizuar, që do të zhvillohet në Qendrën e Shërbimeve Arsimore, për programet e specializimit afatgjatë, në fushën e mjekësisë, viti akademik 2018-2019, klikoni linkun:

http://www.fakultetimjekesise.edu.al/images/Kalendari%20i%20provimit%20te%20informatizuar.pdf