PUBLIKOHET LISTA PËRMBLEDHËSE ME REZULTATET E KONKURRIMIT NË PROGRAMET E SPECIALIZIMIT AFATGJATË, PËR VITIN AKADEMIK 2018-2019

PUBLIKOHET LISTA PËRMBLEDHËSE ME REZULTATET E KONKURRIMIT NË PROGRAMET E SPECIALIZIMIT AFATGJATË, PËR VITIN AKADEMIK 2018-2019

Universiteti i Mjekësisë, Tiranë publikon listën me renditjet e aplikantëve sipas pikëve totale të fituara, për konkurrimet në programet  e specializimeve afatgjata në fushën e mjekësisë, viti akademik 2018-2019 (Kliko këtu)