Publikohet Udhëzimi Nr. 2, Datë 15.10.2018 “Për regjistrimin e kandidatëve në kuotat e paplotësuara sipas programeve të studimit të ciklit të parë dhe të integruara të ciklit të dytë në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë, viti akademik 2018-2019 ”

Publikohet Udhëzimi Nr. 2, Datë 15.10.2018 “Për regjistrimin e kandidatëve në kuotat e paplotësuara sipas programeve të studimit të ciklit të parë dhe të integruara të ciklit të dytë në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë, viti akademik 2018-2019 ”

Universiteti i Mjekësisë, Tiranë informon mbi publikimin e Udhëzimit nr.2 datë 15.10.2018. Udhëzimin mund ta gjeni në linkun e mëposhtëm:

http://umed.edu.al/wp-content/uploads/2018/10/Udhëzimi-Nr.-2-Datë-15.10.2018-“Për-regjistrimin-e-kandidatëve-në-kuotat-e-paplotësuara-sipas-programeve-të-studimit-të-ciklit-të-parë-dhe-të-integruara-të-ciklit-të-dytë-në-Universitetin-e-M.pdf