PUBLIKOHET UDHËZIMI NR. 2, DATË 19.02.2019

PUBLIKOHET UDHËZIMI NR. 2, DATË 19.02.2019

Universiteti i Mjekësisë, Tiranë, publikon Udhëzimin nr. 2, datë 19.02.2019 “Për disa ndryshime në Udhëzimin nr. 1, datë 29.01.2019 për procedurat e pranimit dhe regjistrimit në programet e specializimeve afatgjata në fushën e mjekësisë, për vitin akademik 2018-2019” të Rektorit të UMT-së.

Për t’u njohur me udhëzimin klikoni linkun:

http://umed.edu.al/wp-content/uploads/2019/02/Udhezim-nr-2-date-19-2-19.pdf