PUBLIKOHET VENDIMI I BORDIT TË ADMINISTRIMIT NR. 16, DATE 26.02.2019 “PËR MIRATIMIN E BUXHETIT TE PËRHOSHËM PËR MUAJT JANAR, SHKURT, MARS 2019, PËR NJËSITË SHPENZUESE TË UMT-SË”

PUBLIKOHET VENDIMI I BORDIT TË ADMINISTRIMIT NR. 16, DATE 26.02.2019 “PËR MIRATIMIN E BUXHETIT TE PËRHOSHËM PËR MUAJT JANAR, SHKURT, MARS 2019, PËR NJËSITË SHPENZUESE TË UMT-SË”

Publikohet Vendimi i Bordit të Administrimit nr. 16, datë 26.02.2019 “Për miratimin e buxhetit të përhoshëm për muajt Janar, Shkurt, Mars 2019, për njësitë shpenzuese të UMT-së” (Kliko këtu)