PUBLIKOHET VENDIMI I SENATIT AKADEMIK NR. 53 DATË 23.10.2015 “PËR MIRATIMIN E FORMULARIT TË VLERËSIMIT TË KANDIDATËVE PËR PERSONEL AKADEMIK NË UMT”

Universiteti i Mjekësisë, Tiranë publikon vendimin e Senatit Akademik Nr. 53 datë 23.10.2015 “Për miratimin e formularit të vlerësimit të kandidatëve për personel akademik në UMT”.

Vendimin e gjeni në linkun e mposhtëm:

Vendimi i SA Nr. 53 dt 23.10.2015