Vendim Qarkullues nr. 4, datë 14.01.2019 “Për miratimin e listës së studentëve me notë mesatare 9-10, që përfitojnë përgjysmim të tarifës vjetore të shkollimit, për vitin akademik 2018-2019, që studiojnë në një program studimi të ciklit të dytë”

Vendim Qarkullues nr. 4, datë 14.01.2019 “Për miratimin e listës së studentëve me notë mesatare 9-10, që përfitojnë përgjysmim të tarifës vjetore të shkollimit, për vitin akademik 2018-2019, që studiojnë në një program studimi të ciklit të dytë”

Publikohet Vendim Qarkullues nr. 4, datë 14.01.2019 “Për miratimin e listës së studentëve me notë mesatare 9-10, që përfitojnë përgjysmim të tarifës vjetore të shkollimit, për vitin akademik 2018-2019, që studiojnë në një program studimi të ciklit të dytë, në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë” (Kliko këtu)