PUBLIKOHET VENDIMI NR. 68, DATË 21.12.2017 “PËR MIRATIMIN E RREGULLORES SË ZGJEDHJEVE TË KËSHILLIT STUDENTOR NË UMT”

PUBLIKOHET VENDIMI NR. 68, DATË 21.12.2017 “PËR MIRATIMIN E RREGULLORES SË ZGJEDHJEVE TË KËSHILLIT STUDENTOR NË UMT”

Universiteti i Mjekësisë, Tiranë bën publik Vendimin Nr. 68, datë 21.12.2017, të Senatit Akademik, për “Miratimin e rregullores së zgjedhjeve të Këshillit Studentor në UMT”.

Vendimin dhe rregulloren përkatëse i gjeni në linkun e mposhtëm:

http://umed.edu.al/wp-content/uploads/2018/02/Vendimi-nr_68-Per-miratimin-e-rregullores-se-zgjedhjeve-te-KSUMT.pdf