PUBLIKOHET VKM NR. 226, DATË 17.04.2019

PUBLIKOHET VKM NR. 226, DATË 17.04.2019

Publikohet VKM nr. 226, datë 17.04.2019 “Për kategoritë e shërbimeve të ofruara nga entet shtetërore dhe subjekte të tjera, të cilat përfitohen me çmime të reduktuara përmes përdorimit të kartës së studentit” (Kliko Këtu)