PUBLIKOHET VKM NR. 269, DATË 29.03.2017

PUBLIKOHET VKM NR. 269, DATË 29.03.2017

Universiteti i Mjekësisë, Tiranë informon studentët e interesuar mbi Vendimin nr. 269, datë 29.3.2017 të Këshillit të Ministrave “Për përcaktimin e kategorive të individëve që plotësojnë kriteret e pranimit në një program të ciklit të parë të studimeve, në një program të integruar të studimeve ose në një program të studimeve profesionale në pamundësi financiare për të mbuluar tarifat vjetore të shkollimit”

 

REKTORATI I UNIVERSITETIT TË MJEKËSISË, TIRANË

Publikuar më: 10.04.2017

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *