PUBLIKOHET VKM NR. 346, DATË 19.04.2017

PUBLIKOHET VKM NR. 346, DATË 19.04.2017

Universiteti i Mjekësisë, Tiranë informon maturantët e interesuar mbi Vendimin nr. 346, datë 19.04.2017 të Këshillit të Ministrave “Për përcaktimin e kriterit të notës mesatare për pranimin e kandidatëve në programet e studimeve të ciklit të parë dhe programet e integruara të studimeve të ciklit të dytë, në Institucionet e Arsimit të Lartë, për vitin akademik 2017-2018”

 

REKTORATI I UNIVERSITETIT TË MJEKËSISË, TIRANË

Publikuar më: 20.04.2017

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *