Renditja e aplikantëve sipas programeve të studimit në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë, RAUNDI III-të, viti akademik 2018-2019

Renditja e aplikantëve sipas programeve të studimit në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë, RAUNDI III-të, viti akademik 2018-2019

Në listat e mëposhtme, aplikantët fitues janë deri te vija e kuqe

Aplikantët e programit të studimit “Shëndet Publik“, raundi III-të, viti akademik 2018-2019

Aplikantët e programit të studimit “Stomatologji“, raundi III-të, viti akademik 2018-2019

Aplikantët e programit të studimit “Infermieri e Përgjithshme“, raundi III-të, viti akademik 2018-2019

Aplikantët e programit të studimit “Teknikë Imazherie“, raundi III-të, viti akademik 2018-2019

Aplikantët e programit të studimit “Teknikë Laboratori“, raundi III-të, viti akademik 2018-2019

Aplikantët e programit të studimit “Logopedi“, raundi III-të, viti akademik 2018-2019

Aplikantët e programit të studimit “Fizioterapi“, raundi III-të, viti akademik 2018-2019

Aplikantët e programit të studimit “Higjenist Dentar“, raundi III-të, viti akademik 2018-2019

Aplikantët e programit të studimit “Teknikë Dentar“, raundi III-të, viti akademik 2018-2019

Procedurat e regjistrimit do të kryhen sipas Udhëzimit Nr. 2, datë 15/10/2018 të Univesitetit të Mjekësisë Tiranë

UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË

Publikuar më 18.10.2018