THIRRJE PËR APLIKIM NË RRJETIN STUDENTOR TË EKSELENCËS TË UNIVERSITETIT TË MJEKËSISË, TIRANË

THIRRJE PËR APLIKIM NË RRJETIN STUDENTOR TË EKSELENCËS TË UNIVERSITETIT TË MJEKËSISË, TIRANË

Një libër, një stilolaps, një student dhe një pedagog mund ta ndryshojnë botën

Malala Yousafzai

Universiteti i Mjekësisë, Tiranë hap thirrjen për aplikim në Rrjetin Studentor të Ekselencës.

Ky rrjet synon të pasqyrojë tërësinë e vlerave si: Demokracia e brendshme, Transparenca, Ekselenca, Intergriteti, Lidershipi, Eksperienca midis studenteve, Gjithëpërfshirja, Diversiteti, të përvojave dhe qëllimeve të studentëve ekselentë të Universitetit të Mjekësisë, nxitjen e tyre për shprehjen e mendimeve me qëllim rritjen akademike, personale dhe profesionale të të gjithë studentëve të Universitetit te Mjekësisë, Tiranë.

Rrjeti Studentor i Ekselencës (NES-UMeD) do të kontribuojë në jetën akademike e sociale të Universitetit të Mjekësisë, Tiranë, përkatësisht në:

  • Pasurimin e përvojave studentore duke krijuar një komunitet bashkëpunues që nxit një jetesë të ekuilibruar dhe të qëndrueshme.
  • Përgatitjen dhe angazhimin e studentëve për të udhëhequr, mësuar dhe jetuar në një shoqëri globale.
  • Krijimin dhe zgjerimin e mundësive të ndryshme për studentët, si dhe të marrëdhënieve të qëndrueshme midis studentëve dhe aktorëve (stakeholders) kryesore.
  • Zhvillimin dhe mbështetjen e mënyrave të reja për përfshirjen e studentëve në Universitet.
  • Identifikimin e nevojave kryesore të studentëve dhe të Universitetit dhe dhënien e mendimeve/propozimeve rreth përmbushjes së këtyre nevojave.
  • Angazhimin e studentëve si qytetarë të përgjegjshëm, të cilët japin kontributin e tyre social dhe profesional përmes udhëheqjes, njohurive dhe shërbimit që ata i bëjnë shoqërisë.

 

Kriteret e aplikimit për Rrjetin Studentor të Ekselencës, UMT

  • Aplikanti duhet të jetë student i UMT-së, në një nga programet e ciklit të parë (Bachelor) ose të dytë (Master i integruar ose Master i shkencave) me kohë të plotë.
  • Të ketë përfunduar të paktën vitin e parë të studimeve dhe të ketë notë mesatare aritmetike (të thjeshtë) > 9 të rezultateve të studimeve.

 

Dokumentacioni për aplikim i kandidatit për Rrjetin e Studentëve të Ekselencës

  • Formulari aplikimit i plotësuar nga aplikanti Kliko këtu

(formulari i aplikimit me të dhënat tuaja, të dorëzohet pranë Sektorit të Komunikimit dhe Marrëdhënieve me Jashtë, në Rektoratin e Universitetit të Mjekësisë, Tiranë).

 

Afati i aplikimit – deri më datë 28 Shkurt 2019

 Duke besuar se e Nesërmja e Mjekësisë Shqiptare u përket studentëve të së Tashmes, Universiteti i Mjekësisë, Tiranë fton të gjithë studentët e ekselencës të jenë pjesë e këtij rrjeti.