Thirrje për aplikim për Pika Kombëtare Kontakti (PKK) në kuadër të programit Horizon 2020, përfaqësues në komitetet e programit H2020 dhe përfaqësues në komitetet ERA (European Research Area)

Thirrje për aplikim për Pika Kombëtare Kontakti (PKK) në kuadër të programit Horizon 2020, përfaqësues në komitetet e programit H2020 dhe përfaqësues në komitetet ERA (European Research Area)

Ju lutem gjeni në këtë post linkun mbi thirrjen për aplikim për Pika Kombëtare Kontakti të publikuar në faqen zyrtare të Ministrisë së Arsimit Sportit dhe Rinisë,

http://www.arsimi.gov.al/thirrje-per-aplikim-per-pika-kombetare-kontakti-pkk-ne-kuader-te-programit-horizon-2020-perfaqesues-ne-komitetet-e-programit-h2020-dhe-perfaqesues-ne-komitetet-era-european-research-area/