Vendim Nr.47, datë 01.11.2018 “Për një shtesë dhe ndryshim në vendimin e Bordit të Administrimit Nr. 14, datë 10.04.2018” – “Për miratimin e tarifave të unifikuara të shërbimeve që ofron UMT”

Vendim Nr.47, datë 01.11.2018 “Për një shtesë dhe ndryshim në vendimin e Bordit të Administrimit Nr. 14, datë 10.04.2018” – “Për miratimin e tarifave të unifikuara të shërbimeve që ofron UMT”

Shiko Vendimin në pdf