Renditja e aplikantëve sipas programeve të studimit në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë, raundi I-rë, viti akademik 2018-2019

Renditja e aplikantëve sipas programeve të studimit në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë, raundi I-rë, viti akademik 2018-2019

Në listat e mëposhtme, aplikantët fitues janë deri te vija e kuqe

Aplikantët e programit të studimit “Mjekësi e Përgjithshme“, raundi I-rë, viti akademik 2018-2019

Aplikantët e programit të studimit “Farmaci“, raundi I-rë, viti akademik 2018-2019

Aplikantët e programit të studimit “Shëndet Publik“, raundi I-rë, viti akademik 2018-2019

Aplikantët e programit të studimit “Stomatologji“, raundi I-rë, viti akademik 2018-2019

Aplikantët e programit të studimit “Infermieri e Përgjithshme“, raundi I-rë, viti akademik 2018-2019

Aplikantët e programit të studimit “Teknikë Imazherie“, raundi I-rë, viti akademik 2018-2019

Aplikantët e programit të studimit “Teknikë Laboratori“, raundi I-rë, viti akademik 2018-2019

Aplikantët e programit të studimit “Logopedi“, raundi I-rë, viti akademik 2018-2019

Aplikantët e programit të studimit “Mami“, raundi I-rë, viti akademik 2018-2019

Aplikantët e programit të studimit “Fizioterapi“, raundi I-rë, viti akademik 2018-2019

Aplikantët e programit të studimit “Higjenist Dentar“, raundi I-rë, viti akademik 2018-2019

Aplikantët e programit të studimit “Teknikë Dentar“, raundi I-rë, viti akademik 2018-2019

 

Procedurat e regjistrimit do të kryhen sipas Udhëzimit Nr. 18, datë 21/05/2018 të Ministrisë së Arsimit dhe Sportit.

UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË

Publikuar më 28.08.2018