Renditja e aplikantëve sipas programeve të studimit në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë, raundi I-rë, viti akademik 2021-2022

Renditja e aplikantëve sipas programeve të studimit në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë, raundi I-rë, viti akademik 2021-2022

Në listat e mëposhtme gjeni renditjen e kandidatëve që kanë aplikuar në programet e studimit të Universitetit të Mjekësisë, Tiranë, raundi I-rë, viti akademik 2021-2022

 1. Aplikantët e programit të studimit “Mjekësi e Përgjithshme“, raundi I-rë, viti akademik 2021-2022
 2. Aplikantët e programit të studimit “Farmaci“, raundi I-rë, viti akademik 2021-2022
 3. Aplikantët e programit të studimit “Shëndet Publik“, raundi I-rë, viti akademik 2021-2022
 4. Aplikantët e programit të studimit “Stomatologji“, raundi I-rë, viti akademik 2021-2022
 5. Aplikantët e programit të studimit “Higjenist Dentar“, raundi I-rë, viti akademik 2021-2022
 6. Aplikantët e programit të studimit “Teknikë Dentare“, raundi I-rë, viti akademik 2021-2022
 7. Aplikantët e programit të studimit “Infermieri e Përgjithshme“, raundi I-rë, viti akademik 2021-2022
 8. Aplikantët e programit të studimit “Fizioterapi“, raundi I-rë, viti akademik 2021-2022
 9. Aplikantët e programit të studimit “Mami“, raundi I-rë, viti akademik 2021-2022
 10. Aplikantët e programit të studimit “Logopedi“, raundi I-rë, viti akademik 2021-2022
 11. Aplikantët e programit të studimit “Teknikë Imazherie“, raundi I-rë, viti akademik 2021-2022
 12. Aplikantët e programit të studimit “Teknikë Laboratori“, raundi I-rë, viti akademik 2021-2022

Procedurat e mëtejshme do të kryhen sipas Udhëzimit Nr. 10, datë 15.05.2019 të Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë, i ndryshuar

UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË