Programet Erasmus Mundus ne UMT

Programet Erasmus Mundus ne UMT

Universiteti i Mjekësisë, Tiranë ështe intensivisht i angazhuar në kryerjen e studimeve në nivel të lartë shkencor dhe kjo reflektohet nga vlerësimet e shumta të stafit të tij akademik dhe nga modernizimi didaktik dhe infrastruktura klinike që është vazhdimisht në qendrën e vemendjes së Universitetit.

Universiteti Mjekësisë, Tiranë kryen shkëmbime studentore ndërkombëtare brenda Programeve që bëjnë pjesë në Programin Europian Erasmus Mundus: “ERAWEB”, “JoinEU-SEE”, “BASILEUS” dhe “SIGMA” dhe merr pjesë në projektet e ndryshme të programit Europiane “TEMPUS”, tashmë nën kupolën e Programit ERASMUS+.