Joint Programs

JoinEU-See

JoinEU-See
By admin | Joint Programs
DETAIL

Sigma

Sigma
By admin | Joint Programs
DETAIL

Programet Erasmus Mundus ne UMT

Programet Erasmus Mundus ne UMT Universiteti i Mjekësisë, Tiranë ështe intensivisht i angazhuar në kryerjen e studimeve në nivel të lartë shkencor dhe kjo reflektohet nga vlerësimet e shumta të stafit të tij akademik dhe nga modernizimi didaktik dhe infrastruktura klinike që është vazhdimisht në qendrën e vemendjes së Universitetit. Universiteti Mjekësisë, Tiranë kryen shkëmbime studentore [...]
By admin | Joint Programs
DETAIL