Organika

Fakulteti i Mjekesise

Prof. Dr. XHELADIN DRAÇINI

DEKAN I FAKULTETIT TË MJEKËSISË

Prof. Dr. ANDI KORAQI

ZV. DEKAN I FAKULTETIT TË MJEKËSISË

Prof. Asc. ARIEL ÇOMO

ZV. DEKAN I FAKULTETIT TË MJEKËSISË