University Networks

Kodi PIC i Universitetit të Mjekësisë

Kodi PIC i Universitetit të Mjekësisë, Tiranë Të nderuar Pedagogë të Universitetit të Mjekësisë, Tiranë, Në kuadër të nënshkrimit të marrëveshjes mes Republikës së Shqipërisë, të përfaqësuar nga Ministria e Arsimit dhe Sportit dhe Komisionit Evropian për përfshirjen e Shqipërisë në Programin ERASMUS+, Programi i BE-së për arsimin, trajnimin, rininë dhe sportin, Universiteti i Mjekësisë, Tiranë [...]
By admin | University Networks
DETAIL