Rektorati

Prof. Dr. ARBEN GJATA

REKTOR I UNIVERSITETIT TË MJEKËSISË, TIRANË

Prof. Dr. ANYLA BULO

ZV. REKTORE PËR KURRIKULAT DHE MENAXHIMIN AKADEMIK

Prof. Dr. SUELA KËLLIÇI

ZV.REKTORE PËR KËRKIMIN SHKENCOR

Z. ANDI MAHILA

ADMINISTRATOR I UNIVERSITETIT TË MJEKËSISË, TIRANË