Rectorate

Prof. Dr. ARBEN GJATA

REKTOR I UNIVERSITETIT TË MJEKËSISË, TIRANË

Prof. Dr. ANYLA BULO

ZV. REKTORE PËR KURRIKULAT DHE MENAXHIMIN AKADEMIK

Prof. Dr. SUELA KËLLIÇI

ZV.REKTORE PËR KËRKIMIN SHKENCOR

Prof.Dr. ALMA IDRIZI

ZV. REKTORE PËR ANËN KLINIKE DHE DIAGNOSTIKE