Organika

FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORE TEKNIKE

Prof. Dr. TATJANA ÇINA

Prof. Dr. TATJANA ÇINA

DEKANE E FAKULTETIT TË SHKENCAVE MJEKËSORE TEKNIKE

Dr. VJOLLCA HAJRO

Dr. VJOLLCA HAJRO

ZV. DEKANE E FAKULTETIT TË SHKENCAVE MJEKËSORE TEKNIKE

Dr. GENTIAN STRONI

Dr. GENTIAN STRONI

ZV. DEKAN I FAKULTETIT TË SHKENCAVE MJEKËSORE TEKNIKE