Marrëveshje me Universitetit Katolik “Zoja e Këshillit të Mirë”

Marrëveshje me Universitetit Katolik “Zoja e Këshillit të Mirë” Tiranë (UniZKM)

Nënshkruar më datë 18 dhjetor 2014.