Organika

Fakulteti i Mjekesise

Prof. Dr. XHELADIN DRAÇINI

DEKAN I FAKULTETIT TË MJEKËSISË

Prof. Dr. ANDI KORAQI

ZV. DEKAN I FAKULTETIT TË MJEKËSISË

Prof. Dr. ARIEL ÇOMO

ZV. DEKAN I FAKULTETIT TË MJEKËSISË

Dr. DURIM ÇELA

Dr. DURIM ÇELA

Zv. DEKAN I FAKULTETIT TE MJEKESISE