Hapet thirrja për dhënien e Bursave të Studimit që ofrohen nga Qeveria Italiane për Vitin Akademik 2018-2019

Hapet thirrja për dhënien e Bursave të Studimit që ofrohen nga Qeveria Italiane për Vitin Akademik 2018-2019

Hapet thirrja për dhënien e Bursave të Studimit që ofrohen nga Qeveria Italiane për Vitin Akademik 2018-2019.

Për t’u njohur me tipologjitë e bursave sikundër dhe hapat që duhet të ndiqni për aplikimin tuaj, mund të klikoni në linkun përkatës.
Afati i fundit i aplikimit është data 30 prill 2018

Suksese!

Materiali ne Anglisht
Materiali ne Italisht