MUNDËSI PËR PJESËMARRJE NË ORGANIZIMET E UNIONIT NDËRKOMBËTAR TË BIOKIMISË DHE BIOLOGJISË MOLEKULARE (IUBMB) DHE FEDERATËS SË SHOQATAVE BIOKIMIKE EVROPIANE (FEBS)

MUNDËSI PËR PJESËMARRJE NË ORGANIZIMET E UNIONIT NDËRKOMBËTAR TË BIOKIMISË DHE BIOLOGJISË MOLEKULARE (IUBMB) DHE FEDERATËS SË SHOQATAVE BIOKIMIKE EVROPIANE (FEBS)

Universiteti i Mjekësisë, Tiranë informon mbi mundësinë e pjesëmarrjes në organizimet që organizohen nga Unioni Ndërkombëtar i Biokimisë dhe Biologjisë Molekulare (IUBMB) dhe Federata e Shoqatave Biokimike Evropiane (FEBS).

Unioni Ndërkombëtar i Biokimisë dhe Biologjisë Molekulare (IUBMB) dhe Federata e Shoqatave Biokimike Evropiane (FEBS) organizon një sërë aktivitetesh sipas tipologjisë rezervuar mendimi “think-tank” në të cilët do të hartohen ide për të përmirësuar qasjen aktuale shkencore.
Në kuadër të këtyre aktiviteteve do të organizohet Konferenca Horizontet e Reja mbi Arsimin në Biokimi dhe Biologjisë Molekulare, nga Instituti i Shkencave Weizmann, që do të mbahet më 6-8 shtator 2017, në Rehovot, dhe Kongresi i Federatës së Shoqatave Biokimike Evropiane FEBS 2017, që do të organizohet nga Shoqata e Izraelit për Biokimizëm dhe Biologji Molekulare (ISBMB), në Jeruzalem, në datat 10-14 shtator 2017.
Programi i Konferencave IUBMB-FEBS përbëhet nga leksione plenare, mini-simpoziume, workshope dhe sesione posterash, që mbulojnë tema të rëndësishme në fushën e arsimimit në biokimi dhe biologji molekulare, nga niveli i shkollimit fillor, i mesëm dhe deri tek niveli Bachelor, Master, Doktoratë dhe Pas-Doktoratë.
Pjesëmarrësit e synuar do të jenë stafe akademike, shkencëtarë të rinj, hulumtues, staf në nivel Pas-Doktorate, studentë doktorate, mësues të shkollave të mesme dhe përfaqësues nga institucione të ndryshme akademike nga e gjithë bota, të cilët janë të përfshirë dhe të interesuar në mësimdhënien e biokimisë dhe biologjisë molekulare. Në këto aktivitete do të jepen 3 çmime për posterat më të mirë. IUBMB dhe FEBS ofojnë, gjithashtu, bursa për shkencëtarë të rinj dhe studentë të doktoratës të përfshirë në mësimdhënie dhe të cilët janë të interesuar për paraqitjen e një posteri gjatë konferencave.

Informacioni në gjuhën angleze:
The International Union of Biochemistry and Molecular Biology (IUBMB) and the Federation of European Biochemical Societies (FEBS) seek to provide a think-tank setting in which to draw up ideas to improve the current approach to teaching these subjects, and to generate a series of recommendations to be shared with the educational community.
The New Horizons in Biochemistry and Molecular Biology Education Conference, hosted by the Weizmann Institute of Science, will take place 6-8 September 2017 in Rehovot, before the FEBS 2017 Congress organized by the Israel Society for Biochemistry and Molecular Biology (ISBMB) in Jerusalem, 10-14 September 2017.
The programme of the IUBMB-FEBS Conference on Education consists of plenary lectures, mini-symposia, workshops, and poster sessions, covering significant topics on biochemistry and molecular biology education, from the level of primary and secondary school, going through BSc, MSc, PhD and post doctoral levels.
The targeted participants of this Education gathering are faculty members, young scientists, researchers, Post-docs, PhD students, high school teachers, and delegates from various academic institutions all over the world, involved and interested in teaching and learning of biochemistry and molecular biology education. Poster prizes will be given to the best three posters. We also offer bursaries for young scientists and PhD students involved in education and interested in presenting a poster during this conference.
Offering an excellent programme with experts from all over the world, with the support of IUBMB and FEBS leaders and Education Committees, hosted by the Weizmann Institute of Science, we look forward to the participation of colleagues and students from all over the world thus having the opportunity of contributing to “the way we teach and what we teach”.
Hoping very much to meeting you in Rehovot in September 2017,
Anat Yarden (Weizmann Institute of Sciences), Janet Macaulay (IUBMB)
and Gül Güner Akdogan (FEBS)
Conference Co-Chairs
Abstract deadline extended to May 31, 2017.

Për më shumë detaje rreth këtyre aktiviteteve, si dhe specifikave të nevojshme lutemi të konsultoni faqen web të mëposhtme: http://www.weizmann.ac.il/conferences/NHBMB2017/

Afati i fundit për dorëzim të abstakteve është data 31 maj 2017.

REKTORATI I UNIVERSITETIT TË MJEKËSISË, TIRANË

Publikuar më: 15.05.2017

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *