NJOFTIM PËR VEND TË LIRË PUNE – 08.05.2017

NJOFTIM PËR VEND TË LIRË PUNE – 08.05.2017

Universiteti i Mjekësisë, Tiranë shpall konkursin për pozicionin e punës “Administrator i Universitetit të Mjekësisë, Tiranë” si më poshtë:

Rektorati i Universitetit të Mjekësisë, Tiranë

Publikuar më datë 08.05.2017

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *