PUBLIKOHET UDHËZIMI NR.18 DATË 16.08.2017 “PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NE UDHËZIMIN NR.15 DATË 19.05.2017…”

PUBLIKOHET UDHËZIMI NR.18 DATË 16.08.2017 “PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NE UDHËZIMIN NR.15 DATË 19.05.2017…”

Universiteti i Mjekësisë, Tiranë informon mbi publikimin e Udhëzimit nr.18 datë 16.08.2017 të Ministrisë së Arsimit dhe Sportit “Për disa shtesa dhe ndryshime ne Udhëzimin nr.15 datë 19.05.2017 për procedurat e aplikimit dhe të regjistrimit në programet në programet e ciklit të parë të sudimeve, në progrmaet e studimeve me karakter professional, si dhe në programet e integruara të studimeve të ciklit të dytë, në institucionet e arsimit të lartë, për vitin akademik 2017-2018”:

http://www.arsimi.gov.al/files/userfiles/arsimilarte/udhezimi_18.1,_dt_17.8.2017.pdf

 

UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË

Publikuar më 18.08.2017