Renditja e aplikantëve sipas programeve të studimit në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë, raundi I-rë, viti akademik 2017-2018

Renditja e aplikantëve sipas programeve të studimit në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë, raundi I-rë, viti akademik 2017-2018

Në listat e mëposhtme, aplikantët fitues janë deri te vija e kuqe

Aplikantët e programit të studimit “Mjekësi e Përgjithshme“, raundi I-rë, viti akademik 2017-2018

Aplikantët e programit të studimit “Farmaci“, raundi I-rë, viti akademik 2017-2018

Aplikantët e programit të studimit “Shëndet Publik“, raundi I-rë, viti akademik 2017-2018

Aplikantët e programit të studimit “Stomatologji“, raundi I-rë, viti akademik 2017-2018

Aplikantët e programit të studimit “Infermieri e Përgjithshme“, raundi I-rë, viti akademik 2017-2018

Aplikantët e programit të studimit “Teknikë Imazherie“, raundi I-rë, viti akademik 2017-2018

Aplikantët e programit të studimit “Teknikë Laboratori“, raundi I-rë, viti akademik 2017-2018

Aplikantët e programit të studimit “Logopedi“, raundi I-rë, viti akademik 2017-2018

Aplikantët e programit të studimit “Mami“, raundi I-rë, viti akademik 2017-2018

Aplikantët e programit të studimit “Fizioterapi“, raundi I-rë, viti akademik 2017-2018

Procedurat e regjistrimit do të kryhen sipas Udhëzimit Nr. 15, datë 19/05/2017 të Ministrisë së Arsimit dhe Sportit, të cilin e gjeni në linkun e mëposhtëm:

http://www.arsimi.gov.al/files/userfiles/matura/2017/Udhezim_nr_15_dt_19.5.2017.pdf

UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË

Publikuar më 28.08.2017