Previous Job Announcements

Mar
07

2 – NJOFTIM PËR VEND TË LIRË PUNE – 07.03.2016

NJOFTIM PËR VEND TË LIRË PUNE: PËR PERSONEL NDIHMËS AKADEMIK ME KONTRATË TË PËRKOHSHME NË FAKULTETIN E FARMACISË TË UNIVERSITETIT TË MJEKËSISË, TIRANË Universiteti i Mjekësisë, Tiranë shpall konkursin për 1 (një) vend pune për personel ndihmës akademik me kontratë të përkohshme në Fakultetin e Farmacisë, si më poshtë: Pozicioni i punës: 1. Laborant  ( 1 vend pune) Kandidati për […]

DETAIL
Mar
07

3 – NJOFTIM PËR VEND TË LIRË PUNE – 07.03.2016

NJOFTIM PËR VEND TË LIRË PUNE: PËR PERSONEL NDIHMËS AKADEMIK ME KONTRATË TË PËRKOHSHME ME KARAKTER MËSIMOR NË FAKULTETIN E SHKENCAVE MJEKËSORE TEKNIKE TË UNIVERSITETIT TË MJEKËSISË, TIRANË Universiteti i Mjekësisë, Tiranë shpall konkursin për vend pune për personel ndihmës akademik me kontratë të përkohshme me karakter mësimor në Fakultetin e Shkencave Mjekësore Teknike, si më poshtë: Pozicioni i punës: 1. Laborante ( […]

DETAIL
Mar
07

5 – NJOFTIM PËR VEND TË LIRË PUNE – 07.03.2016

NJOFTIM PËR VEND TË LIRË PUNE: PËR PERSONEL ADMINISTRATIV ME KONTRATË TË PËRKOHSHME NË FAKULTETIN E SHKENCAVE MJEKËSORE TEKNIKE TË UNIVERSITETIT TË MJEKËSISË, TIRANË Universiteti i Mjekësisë, Tiranë shpall konkursin për 1 (një) vend pune për personel administrativ me kontratë të përkohshme në Fakultetin e Shkencave Mjekësore Teknike, si më poshtë: Pozicioni i punës: 1. Sekretare mësimore ( 1 vend pune) Kandidati për vendin e […]

DETAIL
Mar
07

4 – NJOFTIM PËR VEND TË LIRË PUNE – 07.03.2016

NJOFTIM PËR VEND TË LIRË PUNE: PËR PERSONEL NDIHMËS AKADEMIK ME KONTRATË TË PËRKOHSHME ME KARAKTER MËSIMOR NË FAKULTETIN E SHKENCAVE MJEKËSORE TEKNIKE TË UNIVERSITETIT TË MJEKËSISË, TIRANË Universiteti i Mjekësisë, Tiranë shpall konkursin për vend pune për personel ndihmës akademik me kontratë të përkohshme me karakter mësimor në Fakultetin e Shkencave Mjekësore Teknike, si më poshtë: Pozicioni i punës: 1. Laborante ( […]

DETAIL
Page 8 of 20« First...678910...20...Last »