Edukimi në Vazhdim

Nov
16

Njoftim për zhvillim aktiviteti

Në zbatim të VKM nr. 440, datë 17.05.2017 “Për përcaktimin e standardeve, të kritereve dhe procedurave të akreditimi të ofruesve të aktiviteteve të edukimit në vazhdim për profesionistët e shëndetësisë”, ju informojmë sa më poshtë lidhur me aktivitetin e edukimit në vazhdim akredituar nga Qendra e Zhvillimit Profesional me temë: “Adiktlogjia: Sfidë Shqiptare”  Aktiviteti i ofruar nga Fakulteti i Mjekësisë, Shërbimi Adiktologjisë dhe Toksikologjisë Klinike, do të mbahet më  18, […]

DETAIL
Nov
04

Njoftim për zhvillim aktiviteti

Në zbatim të VKM nr. 440, datë 17.05.2017 “Për përcaktimin e standardeve, të kritereve dhe procedurave të akreditimi të ofruesve të aktiviteteve të edukimit në vazhdim për profesionistët e shëndetësisë”, ju informojmë sa më poshtë lidhur me aktivitetin e edukimit në vazhdim akredituar nga Qendra e Zhvillimit Profesional me temë: “Health and Beauty”  Aktiviteti i ofruar nga Fakulteti i Mjekësisë, Shërbimi i Dermatologjisë, do të mbahet më 11-12 nëntor 2022, me 4 orë […]

DETAIL
Oct
31
Oct
26

Njoftim për zhvillim aktiviteti

Në zbatim të VKM nr. 440, datë 17.05.2017 “Për përcaktimin e standardeve, të kritereve dhe procedurave të akreditimi të ofruesve të aktiviteteve të edukimit në vazhdim për profesionistët e shëndetësisë”, ju informojmë sa më poshtë lidhur me aktivitetin e edukimit në vazhdim akredituar nga Qendra e Zhvillimit Profesional me temë: “Konferenca e 29-të e Kirurgjisë”  Aktiviteti i ofruar nga Fakulteti i Mjekësisë, Departamenti i Kirurgjisë, do të mbahet më 28-29 […]

DETAIL
Page 1 of 2012345...1020...Last »