Edukimi në Vazhdim

Jun
13

Njoftim për zhvillim aktiviteti

Në zbatim të VKM nr. 440, datë 17.05.2017 “Për përcaktimin e standardeve, të kritereve dhe procedurave të akreditimi të ofruesve të aktiviteteve të edukimit në vazhdim për profesionistët e shëndetësisë”, ju informojmë sa më poshtë lidhur me aktivitetin e edukimit në vazhdim akredituar nga Qendra e Zhvillimit Profesional me temë:      “Roli i mjekësisë laboratorike në menaxhimin e sëmundjeve kardio-vaskulare“ Aktiviteti i ofruar nga Fakulteti i Mjekësisë, Departamenti i […]

DETAIL
Jun
01

Njoftim për zhvillim aktiviteti

Në zbatim të VKM nr. 440, datë 17.05.2017 “Për përcaktimin e standardeve, të kritereve dhe procedurave të akreditimi të ofruesve të aktiviteteve të edukimit në vazhdim për profesionistët e shëndetësisë”, ju informojmë sa më poshtë lidhur me aktivitetin e edukimit në vazhdim akredituar nga Qendra e Zhvillimit Profesional me temë:      “Anemia në sëmundjen renale kronike: rekomandimet terapeutike dhe sfidat e reja të trajtimit“ Aktiviteti i ofruar nga […]

DETAIL
Jun
01

Njoftim për zhvillim aktiviteti

Në zbatim të VKM nr. 440, datë 17.05.2017 “Për përcaktimin e standardeve, të kritereve dhe procedurave të akreditimi të ofruesve të aktiviteteve të edukimit në vazhdim për profesionistët e shëndetësisë”, ju informojmë sa më poshtë lidhur me aktivitetin e edukimit në vazhdim akredituar nga Qendra e Zhvillimit Profesional me temë:      “Njohja dhe trajtimi i disa patologjive mjekësore dhe ndikimi i tyre në jetën e pacientëve“   […]

DETAIL
Jun
01

Njoftim për zhvillim aktiviteti

Në zbatim të VKM nr. 440, datë 17.05.2017 “Për përcaktimin e standardeve, të kritereve dhe procedurave të akreditimi të ofruesve të aktiviteteve të edukimit në vazhdim për profesionistët e shëndetësisë”, ju informojmë sa më poshtë lidhur me aktivitetin e edukimit në vazhdim akredituar nga Qendra e Zhvillimit Profesional me temë: “Neurokirurgjia e së ardhmes“ Aktiviteti i ofruar nga Shërbimi i Neurokirurgjisë, Fakulteti i Mjekësisë, me 6 orë efektive në total, deri në […]

DETAIL
Page 1 of 1712345...10...Last »