Mobilitet për Staf Administrativ

Apr
10

HAPET THIRRJA PËR MOBILITET PËR STAFIN ADMINISTRATIV TË UNIVERSITETIT TË MJEKËSISË, TIRANË PËR TRAJNIM NË UNIVERSITETIN E ARISTOTELIT NË SELANIK, GREQI

Në kuadër të programit Erasmus+ hapet thirrja për aplikime për mobilitet për stafin administrativ të Universitetit të Mjekësisë, Tiranë në Universitetin e Aristotelit, Selanik Greqi, për semestrin e parë të vitit akademik 2024/2025. Mobiliteti përfshin: Shkëmbimin e stafit administrativ për trajnim Kohëzgjatja e mobilitetit:   5 ditë + 2 ditë udhëtim (mobiliteti do të kryhet gjatë periudhës […]

DETAIL
Mar
07

HAPET THIRRJA PËR PJESËMARRJE NË JAVËN E STAFIT QË DO TË ZHVILLOHET NË UNIVERSITETIN E MJEKËSISË, WROCLAW, POLONI

Në kuadër të programit Erasmus+ hapet thirrja për aplikim për stafin administrativ apo akademik të Universitetit  të Mjekësisë, Tiranë për pjesëmarrje në Javën e Stafit që do të zhvillohet në periudhën 20-24 Maj 2024 në Universitetin e Mjekësisë, Wroclaw, Poloni.  Kohëzgjatja e mobilitetit:  5 ditë + 2 ditë udhëtim  Numri i kuotave: 2 (dy)  Bursa përfshin: […]

DETAIL
Feb
15

HAPET THIRRJA PËR MOBILITET PËR STAFIN ADMINISTRATIV TË UNIVERSITETIT TË MJEKËSISË, TIRANË NË UNIVERSITETIN E SEVILJES, SPANJË

Në kuadër të bashkëpunimit për Programin Erasmus+ me Universitëtin e Seviljes, Spanjë, hapet thirrja për stafin administrativ të Universitetit të Mjekësisë, Tiranë për pjesëmarrje në Javën e Stafit që do të zhvillohet në periudhën 13-17 Maj 2024 në Sevilje (programi i aktivitetit do të përditësohet së shpejti nga Universiteti i Seviljes).   Kohëzgjatja e mobilitetit:  5 […]

DETAIL
Feb
06

HAPET THIRRJA PËR BURSA PËR STAFIN ADMINISTRATIV TË UNIVERSITETIT TË MJEKËSISË, TIRANË PËR TRAJNIM NË UNIVERSITETIN E GRANADËS, SPANJË NË KUADËR TË PROGRAMIT ERASMUS+, PËR VITIN AKADEMIK 2023/2024

Në kuadër të programit Erasmus+, hapet thirrja për bursa për stafin administrativ të Universitetit të Mjekësisë, Tiranë për trajnim në Universitetin e Granadës, Spanjë, për vitin akademik 2023/2024. Mobiliteti përfshin: Shkëmbimin e stafit administrativ Kohëzgjatja e mobilitetit:   5 ditë + 2 ditë udhëtim Bursa përfshin: Kompensimin ditor (180 EURO në ditë për stafin) Koston e […]

DETAIL
Page 1 of 3123