Projekti EUSCREEN

Sep
24

NJOFTIM MBI PUBLIKIMIN E DATËS 28.09.2020 “FTESË PËR OFERTË PROJEKTI “EUSCREEN””

Universiteti i Mjekësisë, Tiranë  Ju njofton se tenderi i shpalluar për në datën 28.09.2020 anullohet. Në linkun e mëposhtëm keni ftesën për ofertë dhe datën e re të tenderit. http://umed.edu.al/wp-content/uploads/2020/09/ftese-per-oferte-VRA-1.pdf

DETAIL
Sep
16

FTESË PËR OFERTË PROJEKTI “EUSCREEN”

Universiteti i Mjekësisë, Tiranë në kuadër të Projektit EUSCREEN fton të gjithë operatorët ekonomik të paraqesin ofertën e tyre. Për informacion të detajuar klikoni në linkun e mëposhtëm: http://umed.edu.al/wp-content/uploads/2020/09/Ftese-per-oferte-sistemi-VRA.pdf    

DETAIL
Oct
22

Njoftim për punë me kohë të pjesshme në programin EUSCREEN të UMT

Programi EUSCREEN i UMT, financuar nga skema Horizon 2020 kerkon të punësojë me kohe të pjesshme, për një periudhe kohe 15-24 muaj ; 2 (dy) teknike audiometrie/ mjeke audiometrie 2 Logopede 1 infermiere ndihmëse  per testet audiometrike. Personat duhet të jenë të punësuar pranë QSUT apo Qëndrës Kombëtare të Mirrërritjes dhe Zhvillimit të Fëmijëve Tiranë, […]

DETAIL
Jan
29

ECURIA E PROJEKTIT EUSCREEN PËR VITIN 2017 DHE PLANIFIKIMI PËR VITIN 2018

2017, viti pergatitor i projektit Euscreen, përfundoi per t’u finalizuar me fillimin e depistimit të dëgjimit në katër maternitetet e përzgjedhur, Tiranë, Kukës dhe Pogradec. Faza përgatitore ka përfshirë takime intensive midis të gjithë partnerëve, duke përfshirë drejtuesit e konsorciumit ndërkombëtar, Ministrinë e Arsimit, Ministrinë e Shëndetësisë dhe institucionet përkatëse që luajnë role të ndryshëm [...]
DETAIL