Projekti IDEA

Oct
23
Dec
04

3 Dhjetor – Dita Botërore e Personave me Aftësi të Veçanta

Kjo ditë speciale pati një vëmendje të veçantë dhe nga Universiteti i Mjekësisë, Tiranë (UMT). UMT është partner i Projektit IDEA, projekt i cili ka si qëllim  përmirësimin e aksesit, krijimin e kushteve mësimore, rritjen e kapaciteteve menaxheriale, njerëzore dhe infrastrukturore të Institucioneve të Arsimit të Lartë në Shqipëri, Kosovë dhe Mal të Zi, për të mundësuar përfshirjen e studentëve me aftësi [...]
By admin | Njoftime . Projekti IDEA
DETAIL
Nov
23

MATERIALE SENSIBILIZUESE TË PROJEKTIT IDEA

Linku për broshurën (faqe 1 dhe 2) e projektit IDEA e gjeni më poshtë: http://umed.edu.al/wp-content/uploads/2021/11/Slide-1-brochure-AL_compressed.pdf http://umed.edu.al/wp-content/uploads/2021/11/Slide-2-brochure-AL_compressed.pdf http://umed.edu.al/wp-content/uploads/2021/11/IDEA_folder.pdf

By admin | Projekti IDEA
DETAIL
Sep
10

PROJEKTI IDEA

Inclusive Tertiary Education in West Balkans/ IDEA; 618859-EPP-1-2020-1-AL-EPPKA2-CBHE-JP (2021-2024) IAL-të në rajonin e Ballkanit Perëndimor nuk kanë kuadër politikash, njohuri teknike, infrastrukturë, pajisje, teknologji, si dhe arsimim dhe trajnim për të lehtësuar arsimin gjithëpërfshirës dhe barazinë e aksesit në institucionet e arsimit të lartë për studentët me aftësi të kufizuara/veçanta dhe studentët me vështirësi në […]

By admin | Projekti IDEA
DETAIL