Znj.            Dhurata Islambejo, Specialiste në Sektorin e Shërbimeve Juridike

Email:        dhurata.islambejo@umed.edu.al

Adresa:      Rruga e Dibrës, Nr. 371, 1005, Tiranë

Orari:        E Hënë – E Enjte   08:00 – 16:30

E Premte               08:00 – 14:00