Vendime të Bordit të Administrimit

Feb
05

PUBLIKOHET VENDIMI I BORDIT TE ADMINISTRIMIT NR. 10, DATE 29.01.2019 “PËR MIRATIMIN E PLANIT TË PUNËS SË BORDIT TË ADMINISTRIMIT TË UMT, PËR PERIUDHËN JANAR-MARS 2019”

Vendimi i Bordit te Administrimit nr. 10, date 29.01.2019 “Për miratimin e planit të punës së Bordit të Administrimit të UMT, për periudhën Janar-Mars 2019″ (Kliko këtu)

DETAIL
Jan
30

Publikohet Vendimi nr. 9, datë 29.01.2019 “Për miratimin e listës së sudentëve të vitit të parë, me notë mesatare 9-10, që përfitojnë bursë për vitin akakemik 2018-2019, që studiojnë në një program studimi të ciklit të parë dhe të integruar të ciklit të dytë”

Vendimi nr. 9, datë 29.01.2019 “Për miratimin e listës së sudentëve të vitit të parë, me notë mesatare 9-10, që përfitojnë bursë për vitin akakemik 2018-2019, që studiojnë në një program studimi të ciklit të parë dhe të integruar të ciklit të dytë, në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë” i Bordit të Administrimit (Kliko ketu)

DETAIL
Jan
30

Publikohet Vendimi nr. 8, datë 29.01.2019 “Për miratimin e listës së studenteve të vitit të parë, me notë mesatare 9-10, që përfitojnë përjashtim nga tarifa e shkollimit për vitin akademik 2018-2019, që studiojnë në një program studimi të ciklit të parë dhe të integruar të ciklit të dytë”

Vendimi nr. 8, datë 29.01.2019 “Për miratimin e listës së studenteve të vitit të parë, me notë mesatare 9-10, që përfitojnë përjashtim nga tarifa e shkollimit për vitin akademik 2018-2019, që studiojnë në një program studimi të ciklit të parë dhe të integruar të ciklit të dytë, në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë” i Bordit të […]

DETAIL
Jan
30

Vendim Qarkullues nr. 4, datë 14.01.2019 “Për miratimin e listës së studentëve me notë mesatare 9-10, që përfitojnë përgjysmim të tarifës vjetore të shkollimit, për vitin akademik 2018-2019, që studiojnë në një program studimi të ciklit të dytë”

Publikohet Vendim Qarkullues nr. 4, datë 14.01.2019 “Për miratimin e listës së studentëve me notë mesatare 9-10, që përfitojnë përgjysmim të tarifës vjetore të shkollimit, për vitin akademik 2018-2019, që studiojnë në një program studimi të ciklit të dytë, në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë” (Kliko këtu)

DETAIL
Page 1 of 212