Vendime të Bordit të Administrimit

May
14

PUBLIKOHEN VENDIMET E BORDIT TË ADMINISTRIMIT TË UMT ME NR. 20, DATË 11.03.2019, NR. 21, DATË 21.03.2019 DHE NR. 22, DATË 21.03.2019

Për t’u njohur me vendimet e Bordit të Administrimit, ndiqni linqet e mposhtëm: Vendim nr. 20, datë 11.03.2019 “Për një shtesë dhe ndryshim në planin e punës së vitit 2019, të njësisë së auditit të brendshëm, UMT” (Kliko këtu) Vendim nr. 21, datë 21.03.2019 “Për miratimin e masës së shpërbilimit të anëtarëve të Senatit Akademik […]

DETAIL
May
07

PUBLIKOHEN VENDIMET E BORDIT TË ADMINISTRIMIT TË UMT ME NR. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 TË DATËS 25.04.2019

Për t’u njohur me vendimet e Bordit të Administrimit, ndiqni linqet e mposhtëm: Vendim nr. 23, datë 25.04.2019 “Për miratimin e shpërndarjes së grantit të bursave dhe fondeve të të ardhurave për UMT, për vitin 2019” (Kliko këtu) Vendim nr. 24, datë 25.04.2019 “Për miratimin e treguesve të buxhetit për vitin 2019, në UMT” (Kliko […]

DETAIL
Mar
07

PUBLIKOHET VENDIMI I BORDIT TË ADMINISTRIMIT NR. 16, DATE 26.02.2019 “PËR MIRATIMIN E BUXHETIT TE PËRHOSHËM PËR MUAJT JANAR, SHKURT, MARS 2019, PËR NJËSITË SHPENZUESE TË UMT-SË”

Publikohet Vendimi i Bordit të Administrimit nr. 16, datë 26.02.2019 “Për miratimin e buxhetit të përhoshëm për muajt Janar, Shkurt, Mars 2019, për njësitë shpenzuese të UMT-së” (Kliko këtu)

DETAIL
Mar
01

PUBLIKOHEN VENDIMET E BORDIT TË ADMINISTRIMIT NR. 17, DATË 26.02.2019, NR. 18, DATË 26.02.2019 DHE NR. 19, DATË 26.02.2019

Për t’u njohur me vendimet e Bordit të Administrimit, ndiqni linqet e mposhtëm: Vendimi nr. 17, datë 26.02.2019 “Mbi kërkesën për shtyrjen e afateve të kryerjes së auditimit me object”Auditim përputhshmërie në sistemin e prokurimeve në Rektorat” (Kliko Këtu) Vendimi nr. 18, datë 26.02.2019 “Për miratimin e kandidatit për “Administrator” të Fakultetit të Shkencave Mjekësore […]

DETAIL
Page 1 of 3123