Vendime të Bordit të Administrimit

Aug
12

PUBLIKOHET VENDIMI NR. 55 DATË 06.08.2021 I BORDIT TË ADMINISTRIMIT

Vendimi nr. 55 datë 06.08.2021 “Për miratimin e programit buxhetor afatmesëm 2022-2024 dhe programin buxhetor të vitit 2022, në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë”

DETAIL
Aug
06

PUBLIKOHEN VENDIMET NR.52,53,54 DATË 23.07.2021 TË BORDIT TË ADMINISTRIMIT

Vendimi nr. 52 datë 23.07.2021 “ Për miratimin e listës së studentëve që përfitojnë përjashtim nga tarifa e shkollimit pèr vitin akademik 2020-2021, që plotësojnë kriterin ekonomik dhe studiojnë në një program studimi të ciklit të parë dhe program studimi të integruar në Ujniversitetin e Mjekësisë, Tiranë” Vendimi nr. 53 datë 23.07.2021 “ Për miratimin e listës së studentëve […]

DETAIL
Jul
15

PUBLIKOHEN VENDIMET NR.48,49,50,51 DATË 05.07.2021 TË BORDIT TË ADMINISTRIMIT

Vendimi nr. 48 datë 05.07.2021 “ Për miratimin e pagesës së punonjësve që kanë marrë pjesë në procesin e rregjistrimit të studentëve për vitin akademik 2020-2021 në Fakultenin e Mjekësisë, në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë” Vendimi nr. 49 datë 05.07.2021 “ Për miratimin e listës së studentëve që përfitojnë përjashtim nga tarifa e shkollimit për vitin akademik […]

DETAIL
Jun
23

PUBLIKOHEN VENDIMET NR.45.46.47 DATË 11.06.2021 TË BORDIT TË ADMINISTRIMIT

Vendimi nr. 45 datë 11.06.2021 “ Për miratimin e listës së studentëve, që përfitojnë bursë sipas kriterit ekonomik, për vitin akademik 2020-2021, që studiojnë në një program studimi të ciklit të parë dhe program studimi të integruar, në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë” Vendimi nr. 46 datë 11.06.2021 “ Për miratimin e listës së studentëve, që përfitojnë bursë […]

DETAIL
Page 1 of 1112345...10...Last »