Vendime të Bordit të Administrimit

Mar
07

PUBLIKOHET VENDIMI I BORDIT TË ADMINISTRIMIT NR. 16, DATE 26.02.2019 “PËR MIRATIMIN E BUXHETIT TE PËRHOSHËM PËR MUAJT JANAR, SHKURT, MARS 2019, PËR NJËSITË SHPENZUESE TË UMT-SË”

Publikohet Vendimi i Bordit të Administrimit nr. 16, datë 26.02.2019 “Për miratimin e buxhetit të përhoshëm për muajt Janar, Shkurt, Mars 2019, për njësitë shpenzuese të UMT-së” (Kliko këtu)

DETAIL
Mar
01

PUBLIKOHEN VENDIMET E BORDIT TË ADMINISTRIMIT NR. 17, DATË 26.02.2019, NR. 18, DATË 26.02.2019 DHE NR. 19, DATË 26.02.2019

Për t’u njohur me vendimet e Bordit të Administrimit, ndiqni linqet e mposhtëm: Vendimi nr. 17, datë 26.02.2019 “Mbi kërkesën për shtyrjen e afateve të kryerjes së auditimit me object”Auditim përputhshmërie në sistemin e prokurimeve në Rektorat” (Kliko Këtu) Vendimi nr. 18, datë 26.02.2019 “Për miratimin e kandidatit për “Administrator” të Fakultetit të Shkencave Mjekësore […]

DETAIL
Feb
26

PUBLIKOHEN VENDIMET E BORDIT TË ADMINISTRIMIT NR. 11, DATË 04.02.2019, NR. 12, DATË 04.02.2019, NR. 13, DATË 15.02.2019, NR. 14, DATË 15.02.2019 DHE NR. 15, DATË 15.02.2019

Për t’u njohur me vendimet e Bordit të Administrimit, ndiqni linqet e mposhtëm: Vendimi nr. 11, datë 04.02.2019 “Për miratimin e listës së studentëve, me notë mesatare 9-10, që përfitojnë përjashtim nga tarifa e shkollimit për vitin akademik 2018-2019, që studiojnë në një program studimi të ciklit të parë dhe të integruar të ciklit të […]

DETAIL
Feb
05

PUBLIKOHET VENDIMI I BORDIT TE ADMINISTRIMIT NR. 10, DATE 29.01.2019 “PËR MIRATIMIN E PLANIT TË PUNËS SË BORDIT TË ADMINISTRIMIT TË UMT, PËR PERIUDHËN JANAR-MARS 2019”

Vendimi i Bordit te Administrimit nr. 10, date 29.01.2019 “Për miratimin e planit të punës së Bordit të Administrimit të UMT, për periudhën Janar-Mars 2019″ (Kliko këtu)

DETAIL
Page 1 of 3123