Vendime të Bordit të Administrimit

Jul
23

PUBLIKOHET VENDIMI NR. 28 DATË 22.06.2020 I BORDIT TË ADMINISTRIMIT

Vendimi nr.28, datë 22.06.2020 “Për miratimin e buxhetit të vitit 2020, të Universitetit të Mjekësisë, Tiranë”

DETAIL
Jun
25

PUBLIKOHET VENDIMI NR. 26 DATË 04.06.2020 I BORDIT TË ADMINISTRIMIT

Vendimi nr.26, datë 04.06.2020 “Për ngritjen e grupit të menaxhimit strategjik(GMS) ne Universitetin e Mjekësisë, Tiranë”  

DETAIL
May
11

PUBLIKOHEN VENDIMET NR. 20, 21, 22, 23, DATË 28.04.2020 I BORDIT TË ADMINISTRIMIT

Vendimi nr. 20. datë 28.04.2020 “Për miratimin e listës së studentëve që përfitojnë përjashtim nga tarifa e shkollimit për vitin akademik 2019-2020, që studiojnë në një program studimi të ciklit të parë dhe program studimi të integruar, në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë” Vendimi nr. 21. datë 28.04.2020 “Për miratimin e listës së studentëve që përfitojnë përjashtim […]

DETAIL
Mar
20

PUBLIKOHEN VENDIMET NR. 4, DATË 15.01.2020, NR. 6, 7 DATË 27.01.2020, NR.12, 13, 14, 15, 17 , DATË 25.02.2020 I BORDIT TË ADMINISTRIMIT

Vendimi nr.4, datë 15.01.2020 “Për miratimin e shpërndarjes së Grantit të mësimdhënies, për Universitetin e Mjekësisë, Tiranë, për vitin 2020” Vendimi nr 6, datë 27.01.2020 “Për miratimin e listës së studentëve që përfitojnë bursë për vitin akademik 2019-2020, që studiojnë në një program studimi të ciklit të parë dhe program studimi të integruar, në Universitetin […]

DETAIL
Page 1 of 612345...Last »