Vendime të Bordit të Administrimit

Apr
19

Vendimi i Bordit të Administrimit nr. 20, datë 18.04.2024

Vendimi i Bordit të Administrimit nr. 20, datë 18.04.2024 “Për miratimin e raportit vjetor për veprimtarinë mësimore, kërkimore-shkencore dhe financiare të Universitetit të Mjekësisë, Tiranë, për vitin akademik 2022-2023″

DETAIL
Apr
09

PUBLIKOHEN VENDIMET NR. 14, 15, 16, 17, 18, 19 DATË 27.03.2024 TË BORDIT TË ADMINISTRIMIT

Vendimi nr. 14, datë 27.03.20234 “Për miratimin e shpërndarjes së fondeve buxhetore për studentët e shkëlqyer në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë, që përfitojnë mbështetje financiare për vitin 2023-2024″ Vendimi nr. 15, datë 27.03.20234 “Për miratimin e përjashtimit nga tarifa e shkollimit sipas kriterit ekonomik, faza II, për studentët të cilët studiojnë në një program studimi të […]

DETAIL
Feb
27

PUBLIKOHEN VENDIMET NR. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 DATË 22.02.2024 TË BORDIT TË ADMINISTRIMIT

Vendimi nr. 3, datë 22.02.20234 “Për miratimin e listës së studenteve me notë mesatare 9-10, viti i parë, të cilët përfitojnë përjashtim nga tarifa e shkollimit për vitin akademik 2023-2024 dhe studiojnë në një program studimi të ciklit të parë dhe një program studimi të integruar në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë” Vendimi nr. 4, datë […]

DETAIL
Feb
12

Vendimi i Bordit të Administrimit nr. 73, datë 20.12.2023

Vendimi i Bordit të Administrimit nr. 73, datë 20.12.2023 “Për miratimin e tarifës për marrjen e titullit “Profesor i Asociuar” dhe “Profesor”, në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë”

DETAIL
Page 1 of 1612345...10...Last »