Vendime të Bordit të Administrimit

Feb
17

PUBLIKOHET VENDIMI NR. 11 DATË 03.02.2020 I BORDIT TË ADMINISTRIMIT

Vendimi nr.11, datë 03.02.2020 “Për miratimin e kritereve të punësimit të personelit administrativ të Universitetit të Mjekësisë, Tiranë”    

DETAIL
Jan
31

PUBLIKOHET VENDIMI NR. 8 DATË 27.01.2020 I BORDIT TË ADMINISTRIMIT

Vendim nr.8, datë 27.01.2020 “Miratimin e kategorive dhe nivelit të pagave tëpersonelit ndihmësakademik me karakter mësimor dhe ndihmësakademik me karakter administrativ, të Universitetit të Mjekësisë, Tiranë”  

DETAIL
Jan
06

PUBLIKOHEN VENDIMET NR. 53, 54, 55, 56, 57 DATË 20.12.2019 I BORDIT TË ADMINISTRIMIT

Vendim nr.53, datë 20.12.2019 “Miratimin e listës së studentëve , që përfitojnë përjashtim nga tarifa e shkollimit për vitin akademik 2019-2020, që studiojnë në një program studimi të ciklit të parë dhe program studimi të integruar, në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë” Vendim nr.54, datë 20.12.2019 “Miratimin e listës së studentëve që përfitojnë bursë për vitin […]

DETAIL
Aug
02

PUBLIKOHEN VENDIMET NR. 45, 46, 47 DATË 30.07.2019 I BORDIT TË ADMINISTRIMIT

Për tu njohur me vendimet e Bordit Administrativ klikoni linqet e mëposhtëm: Vendim nr.45,datë 30.07.2019 “Miratimin e dorëheqies së administratorit të Fakultetit të Shkencave Mjekësore Teknike, të Universitetit të Mjekësisë,Tiranë” Vendim nr.46,datë 30.07.2019 “Disa ndryshime në vendimin e bordit të administrimit nr.41, datë 04.07.2019 “Per miratimin e kategorive dhe nivelit të pagave të personelit administrativ të […]

DETAIL
Page 1 of 512345