Vendime të Bordit të Administrimit

May
11

PUBLIKOHEN VENDIMET NR. 20, 21, 22, 23, DATË 28.04.2020 I BORDIT TË ADMINISTRIMIT

Vendimi nr. 20. datë 28.04.2020 “Për miratimin e listës së studentëve që përfitojnë përjashtim nga tarifa e shkollimit për vitin akademik 2019-2020, që studiojnë në një program studimi të ciklit të parë dhe program studimi të integruar, në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë” Vendimi nr. 21. datë 28.04.2020 “Për miratimin e listës së studentëve që përfitojnë përjashtim […]

DETAIL
Mar
20

PUBLIKOHEN VENDIMET NR. 4, DATË 15.01.2020, NR. 6, 7 DATË 27.01.2020, NR.12, 13, 14, 15, 17 , DATË 25.02.2020 I BORDIT TË ADMINISTRIMIT

Vendimi nr.4, datë 15.01.2020 “Për miratimin e shpërndarjes së Grantit të mësimdhënies, për Universitetin e Mjekësisë, Tiranë, për vitin 2020” Vendimi nr 6, datë 27.01.2020 “Për miratimin e listës së studentëve që përfitojnë bursë për vitin akademik 2019-2020, që studiojnë në një program studimi të ciklit të parë dhe program studimi të integruar, në Universitetin […]

DETAIL
Mar
06

Publikohet vendimi i përbashkët i Senatit Akademik dhe Bordit të Administrimit, nr. 20, datë 21.02.2020

Vendim i përbashkët i Senatit Akademik dhe Bordit të Administrimit, nr. 20, datë 21.02.2020 “Për llogaritjen e notës mesatare për studentët e ciklit të parë dhe të integruar të ciklit të dytë, në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë, për efekt të tarifës vjetore”

DETAIL
Feb
17

PUBLIKOHET VENDIMI NR. 11 DATË 03.02.2020 I BORDIT TË ADMINISTRIMIT

Vendimi nr.11, datë 03.02.2020 “Për miratimin e kritereve të punësimit të personelit administrativ të Universitetit të Mjekësisë, Tiranë”    

DETAIL
Page 1 of 612345...Last »