Vendime të Bordit të Administrimit

Oct
13

PUBLIKOHET VENDIMI NR. 33 DATË 30.06.2020 I BORDIT TË ADMINISTRIMIT

Vendimi nr.33 datë 30.06.2020 “Për miratimin e pagesës financiare për komisionet e përhershme të dhënies së gradës  “Doktor” dhe të promovimit të titujve akademik në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë”

DETAIL
Oct
09

PUBLIKOHEN VENDIMI NR. 34, 35, 36, 37 DATË 28.09.2020 I BORDIT TË ADMINISTRIMIT

Vendimi nr.34, datë 28.09.2020 “Për miratimin e listës së studentëve, që përfitojnë ulje (50%) nga tarifa e studimit për vitin akademik 2019-2020, që studiojnë në një program studimi të ciklit të dytë, në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë” Vendimi nr.35, datë 28.09.2020 “Për miratimin e një ndryshimi në dokumentacionin për përjashtim nga tarifa e shkollimit, për studentët […]

DETAIL
Jul
23

PUBLIKOHET VENDIMI NR. 28 DATË 22.06.2020 I BORDIT TË ADMINISTRIMIT

Vendimi nr.28, datë 22.06.2020 “Për miratimin e buxhetit të vitit 2020, të Universitetit të Mjekësisë, Tiranë”

DETAIL
Jun
25

PUBLIKOHET VENDIMI NR. 26 DATË 04.06.2020 I BORDIT TË ADMINISTRIMIT

Vendimi nr.26, datë 04.06.2020 “Për ngritjen e grupit të menaxhimit strategjik(GMS) ne Universitetin e Mjekësisë, Tiranë”  

DETAIL
Page 1 of 712345...Last »