Vendime të Bordit të Administrimit

Jul
06

PUBLIKOHET VENDIMI NR. 48, DATË 03.07.2023 TË BORDIT TË ADMINISTRIMIT

Vendim nr. 48, datë 03.07.2023 “Për miratimin e kategorive dhe nivelit të pagave për personelin ndihmësakademik, administrativ dhe mbështetës në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë

DETAIL
Jun
07

PUBLIKOHET VENDIMI NR. 44, DATË 06.06.2023 TË BORDIT TË ADMINISTRIMIT

Vendim nr. 44, datë 06.06.2023 “Për caktimin e administratorit të përkohshëm, të Universitetit të Mjekësisë, Tiranë

DETAIL
Apr
04

PUBLIKOHET VENDIMI NR. 27, DATË 28.03.2023 TË BORDIT TË ADMINISTRIMIT

Vendim nr. 27, datë 28.03.2023 “Për miratimin e raportit vjetor për veprimtarinë mësimore, kërkimore-shkencore, për vitin akademik 2021-2022, të Universitetit të Mjekësisë, Tiranë”

DETAIL
Mar
30

PUBLIKOHEN VENDIMET NR. 22, 23, 24, 25, 26 DATË 28.03.2023 TË BORDIT TË ADMINISTRIMIT

Vendimi nr. 22, datë 28.03.20233 “Për miratimin e rishpërndarjes së fondeve buxhetore për vitin 2023, në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë” Vendimi nr. 23, datë 28.03.20233 “Për miratimin e listës së studentëve të cilët përfitojnë ulje të tarifës së shkollimit, për vitin akademik 2022-2023 dhe studiojnë në një program studimi të ciklit të dytë, në Universitetin e […]

DETAIL
Page 1 of 1512345...10...Last »