Vendime të Bordit të Administrimit

Mar
31

PUBLIKOHEN VENDIMET NR. 9, 10, 11, 12,13, 14 DATË 12.03.2021 TË BORDIT TË ADMINISTRIMIT

Vendimi nr. 9 datë 12.03.2021 “Për  miratimin e listës së studentëve që përfitojnë përjashtim nga tarifa e shkollimit, sipas kriterit ekonomik, për vitin akademik 2020-2021, që studiojnë në një program studimi të ciklit të parë dhe program studimi të integruar, në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë” Vendimi nr. 10 datë 12.03.2021 “Për miratimin e listës së studentëve, […]

DETAIL
Jan
29

PUBLIKOHET VENDIMI NR. 53 DATË 23.12.2020 I BORDIT TË ADMINISTRIMIT

Vendimi nr. 53 datë 23.12.2020 “Për miratimin e bashkëfinancimit të Universitetit të Mjekësisë, Tiranë në projektin “Aplikimi i imunocitometrisë me fluks në studimin e funksionit fagocitar dhe limfocitar si dhe ne imunofenotipizmin qelizor të nyjeve limfatikë” të miratuar nga AKKSHI”

DETAIL
Jan
29

PUBLIKOHEN VENDIMET NR. 3, 5, 6, 7,8 DATË 14.01.2021 TË BORDIT TË ADMINISTRIMIT

Vendimi nr. 3 datë 14.01.2021 “Për miratimin e listës së studentëve, që përfitojnë ulje (50%) nga tarifa e studimit për vitin akademik 2020-2021, që studiojnë në një program studimi të ciklit të dytë, në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë” Vendimi nr. 5 datë 14.01.2021 “Për miratimin e listës së studentëve me notë mesatare 9-10, që përfitojnë bursë, për […]

DETAIL
Jan
07

PUBLIKOHEN VENDIMET NR. 48, 49, 50, 51 DATË 23.12.2020 TË BORDIT TË ADMINISTRIMIT

Vendimi nr.48 datë 23.12.2020 “Për miratimin e listës së studentëve që përfitojnë bursë sipas kriterit ekonomik për vitin akademik 2020-2021, që studiojnë në një program studimi të ciklit të parë dhe program studimi të integruar, në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë” Vendimi nr.49 datë 23.12.2020 “Për miratimin e listës së studentëve që përfitojnë përjashtim nga tarifa e […]

DETAIL
Page 1 of 812345...Last »