Vendime të Bordit të Administrimit

Feb
21

PUBLIKOHEN VENDIMET NR. 5, 6 DATË 17.01.2023 DHE 9, 10, 11, 12, 13, 14 DATË 14.02.2023 TË BORDIT TË ADMINISTRIMIT

Vendimi nr. 5, datë 17.01.2023 “Për miratimin e listës së studentëve që përfitojnë bursë sipas kriterit ekonomik, për  vitin akademik 2022-2023, të cilët studiojnë në një program studimi të ciklit të parë dhe program studimi të integruar, në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë” Vendimi nr. 6, datë 17.01.2023 “Për miratimin e listës së studentëve që përfitojnë përjashtim […]

DETAIL
Oct
27

PUBLIKOHEN VENDIMET NR. 53, 54, 55, 56, 57, 58 DATË 27.09.2022 DHE NR. 60 DATË 26.10.2022 TË BORDIT TË ADMINISTRIMIT

Vendimi nr. 53, datë 27.09.2022 “Për miratimin e planit të punës të njësisë së auditimit të brendshëm (periudha Shtator-Dhjetor 2022), në Univeristetin e Mjekësisë, Tiranë” Vendimi nr. 54, datë 27.09.2022 “Për miratimin e rishpërndarjes së fondeve buxhetore të grantit të mësimdhënies për vitin 2022, në Univeristetin e Mjekësisë, Tiranë” Vendimi nr. 55, datë 27.09.2022 “Për miratimin e pagesës së orëve shtesë, jashtë kohës normale […]

DETAIL
May
16

PUBLIKOHEN VENDIMET NR. 35, DATË 29.04.2022 DHE NR. 36, 37, 38, 39, 40 DATË 11.05.2022 TË BORDIT TË ADMINISTRIMIT

Vendimi nr. 35, datë 29.04.2022 “Për miratimin e efekteve financiare të hapjes së programeve të përbashkëta në Fakultetin e Mjekësisë Dentare të Universitetit të Mjekësisë, Tiranë me Universitetin e Chietit-Pescara, Itali” Vendimi nr.36, datë 11.05.2022 “Për miratimin e listës së studentëve, që përfitojnë bursë sipas kriterit ekonomik, për vitin akademik 2021-2022, që studiojnë në një program studimi […]

DETAIL
Apr
27

PUBLIKOHEN VENDIMET NR. 33, 34 DATË 13.04.2022 TË BORDIT TË ADMINISTRIMIT

Vendim nr. 33, datë 13.04.2022 “Për miratimin e treguesve të Buxhetit për vitin 2022, për Universitetin e Mjekësisë, Tiranë” Vendim nr. 34, datë 13.04.2022 “Për përmbylljen e procedurave për plotësimin e vendit vakant ‘Përgjegjës’ në Njësinë e Auditit, në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë”

DETAIL
Page 1 of 1412345...10...Last »