Vendime të Bordit të Administrimit

May
16

PUBLIKOHEN VENDIMET NR. 35, DATË 29.04.2022 DHE NR. 36, 37, 38, 39, 40 DATË 11.05.2022 TË BORDIT TË ADMINISTRIMIT

Vendimi nr. 35, datë 29.04.2022 “Për miratimin e efekteve financiare të hapjes së programeve të përbashkëta në Fakultetin e Mjekësisë Dentare të Universitetit të Mjekësisë, Tiranë me Universitetin e Chietit-Pescara, Itali” Vendimi nr.36, datë 11.05.2022 “Për miratimin e listës së studentëve, që përfitojnë bursë sipas kriterit ekonomik, për vitin akademik 2021-2022, që studiojnë në një program studimi […]

DETAIL
Apr
27

PUBLIKOHEN VENDIMET NR. 33, 34 DATË 13.04.2022 TË BORDIT TË ADMINISTRIMIT

Vendim nr. 33, datë 13.04.2022 “Për miratimin e treguesve të Buxhetit për vitin 2022, për Universitetin e Mjekësisë, Tiranë” Vendim nr. 34, datë 13.04.2022 “Për përmbylljen e procedurave për plotësimin e vendit vakant ‘Përgjegjës’ në Njësinë e Auditit, në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë”

DETAIL
Apr
11

PUBLIKOHEN VENDIMET NR. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 DATË 30.03.2022 TË BORDIT TË ADMINISTRIMIT

Vendim nr. 23, datë 30.03.2022 “Për miratimin e Raportit Vjetor për veprimtarinë mësimore kërkimore-shkencore dhe financiare, për vitin akademik 2020-2021 të Universitetit të Mjekësisë Tiranë” Vendim nr. 24, datë 30.03.2022 “Për miratimin e tarifave të shkollimit për programet e  Ciklit të parë, të integruar të Ciklit të dytë dhe Ciklit të Dytë ‘Master Profesional’ dhe ‘Master i Shkencave’ në Universitetin e […]

DETAIL
Mar
17

PUBLIKOHEN VENDIMET NR. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 DATË 09.03.2022 TË BORDIT TË ADMINISTRIMIT

Vendim nr. 16, datë 09.03.2022 “Për miratim kandidati për pozicionin e punës ‘Administrator’ në Fakultetin e Mjekësisë, të Universitetit të Mjekësisë, Tiranë” Vendim nr.17, datë 09.03.2022 “Për miratim kandidati për pozicionin e punës ‘Administrator’ në Fakultetin e Shkencave Mjekësore Teknike” Vendim nr.18, datë 09.03.2022 ”Për miratimin e Rregullores mbi hartimin,zbatimin dhe menaxhimin e projekteve, në Universitetin e […]

DETAIL
Page 1 of 1312345...10...Last »