Projekti PIECES

Jul
11

Përmbledhje e pjesëmarrjes në takimin hapës (Kick-off) të projektit PIECES

Në datat 22-23 Qershor 2023 në Barcelonë u zhvillua takimi i parë (Kick-off meeting) i projektit PIECES, me pjesëmarrjen e të gjithë partnerëve drejtues dhe zbatues. Në këtë takim Shqipëria, si një prej partnerëve zbatues, u përfaqësua nga Prof. Dr. Gentiana Qirjako dhe Prof. Asoc. Ervin Toçi. Takimi filloi me prezantimin e të gjithë pjesëmarrësve […]

By admin | Projekti PIECES
DETAIL

PIECES

Kohëzgjatja e projektit: 01.06.2023-31.05.2027 Pjesëmarrës: 10 vende të BE-së, 14 organizata Objektivi i përgjithshëm i PIECES Qëllimi kryesor i projektit PIECES është përshtatja dhe zbatimi i programeve ekzistuese për të përmirësuar shtrirjen dhe efektivitetin e programeve parësore të parandalimit Ky projekt synon të trajtojë një gamë të gjerë faktorësh rreziku dhe do të përqendrohet në […]

By admin | Projekti PIECES
DETAIL