Projekti CEI

Jul
13

Webinare interaktive me qëllim përshpejtimin drejt inovacionit dixhital për shëndetin (Ref. No. 305.3763-20)

Pandemia nga COVID-19 paraqet sfida të shumta për sistemet e kujdesit shëndetësor në të gjithë botën. Vështirësitë me të cilat përballen profesionistë të shëndetësisë, profesorë dhe studentë për të zhvilluar mësimdhënie, kërkime shkencore, veprimtari trainimi, shkëmbim përvojash dhe konsultime ndërmjet profesionistëve në distancë me modalitetet e përvetësuara në fushën e mjekësisë, kërkojnë zgjidhje. Projekti, në […]

By admin | Projekti CEI
DETAIL