Bordi i Administrimit është organ kolegjial vendimmarrës që mbikqyr dhe kontrollon veprimtaritë e UMT-së në aspektet administrative, financiare dhe ekonomike, si dhe në ushtrimin e mbrojtjen e të drejtave të pronësisë publike të UMT-së (Kliko këtu për më shumë).