Fakulteti i Mjekesise Dentare

Fakulteti i Mjekesise Dentare

Fakulteti i Mjekësisë Dentare

Historiku i fakultetit

Historiku i Fakultetit të Mjekësisë Dentare fillon me themelimin e Degës së Stomatologjisë në vitin 1959. Dega e Stomatologjisë u krijua pranë Fakultetit të Mjekësisë dhe përfaqësohej nga tre pedagogë të brendshëm: Dr. Dhori Pojani, Dr. Osman Hoxha dhe Dr. Dhimitra Lira dhe dy pedagogë të jashtëm: Dr. Xhevdet Asllani dhe Dr. Skender Topulli. Ky staf pedagogësh ishte iniciatori i parë për studimet dentare në Republikën e Shqipërisë.
Në vitin 1964, Dega e Stomatologjisë u organizua në tre katedra kryesore: Katedra e Terapisë Stomatologjike, Katedra e Kirurgjisë Stomatologjike dhe Katedra e Ortopedisë Stomatologjike….
Lexo me Shumë

Njoftimet e Fundit

  Historiku i Fakultetit     Programet e Studimit     Organika     Departamentet  

 • SHTATOR 2016, FILLIMI I BISEDIMEVE PËR NËNSHKRIMIN E MARRËVESHJES SË BASHKËPUNIMIT MIDIS FMD DHE KSU
 • TETOR 2016, FILLIMI I BISEDIMEVE PËR MARRËVESHJEN E BASHKËPUNIMIT ME SPITALIN UNIVERSITAR “CHARITÉ BERLIN”, GJERMANI
 • NËNTOR 2016, FILLIMI I BISEDIMEVE PËR NËNSHKRIMIN E MARRËVESHJES SË BASHKËPUNIMIT MIDIS FMD-SË DHE FAKULTETIT TË MJEKËSISË, PRISHTINË

 KONFERENCAT KOMBËTARE

 • 18-19 NËNTOR: KONFERENCA 22 KOMBËTARE DENTARE
 • 22 TETOR 2016, SIMPOZIUMI I 3 ORTODONTIK SHQIPTAR
 • 19 MARS 2016, KONFERENCA E STUDENTËVE E ORGANIZUAR NGA SHOQATA E STUDENTËVE STOMATOLOGË, NË BASHKËPUNIM ME FMD-NË
 • GUSHT 2016, QIPARO, AKTIVITET STUDENTOR MBI HIGJIENËN DENTARE, ORGANIZUAR NGA ADSA DHE FMD
 • KONFERENCA IV E SHKENCAVE MJEKËSORE – PRILL 2017
 • KONFERENCA E KIRURGJISË O.M.F – QERSHOR 2017
 • KONFERENCA VJETORE STOMATOLOGJIKE – NËNTOR 2017

 KONFERENCAT NDËRKOMBËTARE

 • MAJ 2016, BANJA LUKA, B&H, KONGRESI I 21 NDËRKOMBËTAR I BASS-IT
 • MAJ 2016, KONGRESI 6 INTERNACIONAL I SHOQATËS SË DENTISTËVE SHQIPTARE TË MAQEDONISË, STRUGË
 • TETOR 2016, SIMPOZIUMI I EDUKIMIT NË VAZHDIM, STRUGË, NË BASHKËPUNIM ME PEDAGOGË TË FMD
           S T R U K T U R A   M Ë S I M O R E    2 0 1 6  – 2 0 1 7
                   SEMESTRI I PARË                           SEMESTRI I DYTË
MESIM PUSHIM PROVIME MESIM PROVIME VJESHTA DIPLOMA
VITI I PARE 20.10.2016 deri 17.02.2017 26.12.2016 deri 06.01.2017 18.02.2017 deri 10.03.2017 13.03.2017 deri 23.06.2017 24.06.2017 deri 24.07.2017 08.09.2017 deri 22.09.2017
VITI I DYTE 20.10.2016 deri 17.02.2017 26.12.2016 deri 06.01.2017 18.02.2017 deri 24.02.2017 27.02.2017 deri 09.06.2017 10.06.2017 deri 21.07.2017 08.09.2017 deri 22.09.2017
VITI I TRETE 20.10.2016 deri 17.02.2017 26.12.2016 deri 06.01.2017 18.02.2017 deri 03.03.2017 06.03.2017 deri 16.06.2017 17.06.2017 deri 24.07.2017 08.09.2017 deri 22.09.2017
VITI I KATERT 20.10.2016 deri 17.02.2017 26.12.2016 deri 06.01.2017 18.02.2017 deri 03.03.2017 06.03.2017 deri 19.06.2017 20.06.2017 deri  25.07.2017 08.09.2017 deri 22.09.2017
VITI I PESTE 20.10.2016 deri 17.02.2017 26.12.2016 deri 06.01.2017 18.02.2017 deri 21.02.2017 22.02.2017 deri 09.05.2017 10.05.2017 deri 16.06.2017 26.06.2017 deri 30.06.2017 01.07.2017 deri 26.07.2017
 • Vërtetim studenti
 • Vërtetim listë e notave
 • Vërtetim çregjistrimi
 • Vërtetim diplome