NJOFTIM MBI FORMULARIN E VLERËSIMIT TË KANDIDATËVE PËR REKRUTIM PËR PERSONEL AKADEMIK NË UNIVERSITETIN E MJEKËSISË, TIRANË

NJOFTIM MBI FORMULARIN E VLERËSIMIT TË KANDIDATËVE PËR REKRUTIM PËR PERSONEL AKADEMIK NË UNIVERSITETIN E MJEKËSISË, TIRANË

Në bazë të Vendimit Nr. 53 të Senatit Akademik të Universitetit të Mjekësisë, Tiranë, datë 23.10.2015 “Për një ndryshim në Vendimin nr. 27 datë 24.07.2015 “Për miratimin e formularit të vlerësimit të kandidatëve për rekrutim për personel akademik në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë”, Universiteti i Mjekësisë, Tiranë fton kandidatët e interesuar që të konsultojnë formularin zyrtar të ndryshuar me Vendim të Senatit Akademik mbi vlerësimin e kandidatëve që do të aplikojnë për rekrutim të personelit akademik në njesitë e këtij Universiteti.

Klikoni këtu për të konsultuar Formularin e vlerësimit të kandidatëve për rekrutim për personel akademik në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë PDF-icon

 

                            REKTORATI I UNIVERSITETIT TË MJEKËSISË, TIRANË

                 

Publikuar më 16.11.2015