Please select your page
 • KRITERET E PRANIMIT PËR VITIN AKADEMIK 2017-2018
  Universiteti i Mjekësisë, Tiranë njofton mbi kriteret e
  miratuara për pranimet në vitin akademik 2017-2018
  në programet e studimit të ciklit të parë dhe të integruar të
  ciklit të dytë në 3 Fakultetet e tij: Fakultetin e Mjekësisë,
  Fakultetin e Mjekësisë Dentare dhe Fakultetin e Shkencave
  Mjekësore Teknike.

   

 • KONFERENCA KOMBËTARE E SHKENCAVE MJEKËSORE 4 
  Universiteti i Mjekësisë, Tiranë në bashkëpunim me Këshillin
  Studentor (KSUMT), Fakultetin e Mjekësisë, Fakultetin e Mjekësisë
  Dentare, Fakultetin e Shkencave Mjekësore Teknike, si dhe
  me Urdhrin e Farmacistit, Organizatën Brainstorm,
  Universitetin Aldent dhe me mbështetjen e Ministria e Arsimit dhe Sportit dhe QSUT,
  organizojnë Konferencën Kombëtare të Shkencave Mjekësore 4 në datat 21-23 Prill 2017.
 • PËRCAKTIMI I NIVELIT TË GJUHËS SË HUAJ 
  Vendimi i Senatit Akademik të Universitetit të Mjekësisë, Tiranë
  mbi përcaktimin e nivelit të gjuhës së huaj si kusht dalës për
  studentët që diplomohen në programet e studimit të ciklit
  të dytë dhe të tretë në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë

   

 • PORTALI I STUDENTIT 
  Informacion mbi regjistrimin e studentëve
  të viteve të para të cikleve të studimit: cikli i parë
  "Bachelor", cikli i dytë i integruar "Master i Shkencave"
  dhe ciklet e dyta "Master i Shkencave" dhe
  "Master Profesional", (viti akademik 2015-2016)
  në Portalin e Studentit

UNIVERSITETI I MJEKESISE TIRANE - UMT

Një rrugëtim i gjatë plot suksese drejt të ardhmes!Njoftimet e fundit

PUBLIKOHET VKM NR. 346, DATË 19.04.2017
Universiteti i Mjekësisë, Tiranë informon maturantët e interesuar mbi Vendimin nr. 346, datë 19.04.2017 të Këshillit të Ministrave "Për përcaktimin e kriterit të notës mesatare për pranimin e...

Lexo me shume

AKTIVITET SPORTIV "SPORTI NË UNIVERSITETIN E MJEKËSISË, TIRANË", 2-4 MAJ 2017
Informohen studentët e Universitetit të Mjekësisë, Tiranë se në datat 2-4 Maj 2017, Universiteti organizon aktivitetin sportiv "Sporti në UMT". Në këtë aktivitet do të organizohet kampionati i...

Lexo me shume

PUBLIKOHET VKM NR. 269, DATË 29.03.2017
Universiteti i Mjekësisë, Tiranë informon studentët e interesuar mbi Vendimin nr. 269, datë 29.3.2017 të Këshillit të Ministrave "Për përcaktimin e kategorive të individëve që plotësojnë kriteret e...

Lexo me shume

PYETËSOR PËR STUDENTËT
Universiteti i Mjekësisë, Tiranë informon studentët se Ministria e Arsimit dhe Sportit me mbështetjen e UNDP Albania ka ndërmarrë një proces konsultimi me grupet e interesit me qëllim vlerësimin e...

Lexo me shume

MUNDËSI PËR PJESËMARRJE NË KONKURSIN: THIRRJE PËR VIDEON MË TË MIRË ME TEMË “UNË I THEM JO KORRUPSIONIT” NGA OSBE
Universiteti i Mjekësisë, Tiranë informon studentët mbi mundësinë e pjesëmarrjes në konkursin: Thirrje për videon më të mirë me temë "Unë i Them Jo Korrupsionit", që organizohet nga OSBE. Prezenca...

Lexo me shume

MUNDËSI APLIKIMI NË THIRRJEN E SHKOLLËS VERORE BAVAREZE "E ARDHMJA E KUJDESIT SHËNDETËSOR"
Universiteti i Mjekësisë, Tiranë informon kandidatët e interesuar mbi Shkollën Verore bavareze "E ardhmja e kujdesit shëndetësor", që do të zhvillohet në Nuremberg dhe Weiden, në Gjermani,...

Lexo me shume

Ministria e Arsimit dhe Sportit
Ministria e Shëndetësisë
Universiteti i Tiranës
Universiteti i Prishtinës
Universiteti i Kamerinos
Instituti Alb-Shkenca
Universiteti Katolik Zoja e Këshillit të Mirë
Università degli Studi di Chieti - Pescara - G. d'Annunzio
Universiteti Aldent
Universiteti i Palermos
Balkan Universities Association (BUA)
HINARI
Research 4 Life
Google for Education
Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit
Rrjeti Akademik Shqiptar - Qendra Nderuniversitare e Sherbimeve dhe Rrjetit Telematik
Central European Exchange Program for University Studies
Università degli Studi dell'Aquila
Università degli Studi di Bari
Università degli Studi di Padova
Charles University

Regjistrohu


Regjistrohu ne portalin e Universitetit te Mjekesise Tirane duke plotesuar te dhenat e meposhtme.


{instantpaypal}{/instantpaypal}

  ose   Identifikohu

 

×