Please select your page
 • KRITERET E PRANIMIT PËR VITIN AKADEMIK 2017-2018
  Universiteti i Mjekësisë, Tiranë njofton se kriteret e
  miratuara për pranimet në vitin akademik 2017-2018
  në programet e studimit të ciklit të parë dhe të integruar të
  ciklit të dytë në 3 Fakultetet e tij: Fakultetin e Mjekësisë,
  Fakultetin e Mjekësisë Dentare dhe Fakultetin e Shkencave
  Mjekësore Teknike janë të njëjta me vitin e kaluar.

   

 • KONFERENCA KOMBËTARE E SHKENCAVE MJEKËSORE 4 
  Universiteti i Mjekësisë, Tiranë në bashkëpunim me Këshillin
  Studentor (KSUMT), Fakultetin e Mjekësisë, Fakultetin e Mjekësisë
  Dentare, Fakultetin e Shkencave Mjekësore Teknike, si dhe
  me Urdhrin e Farmacistit, Organizatën Brainstorm, Universitetin Aldent
  dhe me mbështetjen e Ministria e Arsimit dhe Sportit dhe QSUT,
  organizojnë Konferencën Kombëtare të Shkencave Mjekësore 4 në datat 21-23 Prill 2017.
 • PËRCAKTIMI I NIVELIT TË GJUHËS SË HUAJ 
  Vendimi i Senatit Akademik të Universitetit të Mjekësisë, Tiranë
  mbi përcaktimin e nivelit të gjuhës së huaj si kusht dalës për
  studentët që diplomohen në programet e studimit të ciklit
  të dytë dhe të tretë në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë

   

 • PORTALI I STUDENTIT 
  Informacion mbi regjistrimin e studentëve
  të viteve të para të cikleve të studimit: cikli i parë
  "Bachelor", cikli i dytë i integruar "Master i Shkencave"
  dhe ciklet e dyta "Master i Shkencave" dhe
  "Master Profesional", (viti akademik 2015-2016)
  në Portalin e Studentit

UNIVERSITETI I MJEKESISE TIRANE - UMT

Një rrugëtim i gjatë plot suksese drejt të ardhmes!Njoftimet e fundit

MUNDËSI PËR PJESËMARRJE NË KONKURSIN: THIRRJE PËR VIDEON MË TË MIRË ME TEMË “UNË I THEM JO KORRUPSIONIT” NGA OSBE
Universiteti i Mjekësisë, Tiranë informon studentët mbi mundësinë e pjesëmarrjes në konkursin: Thirrje për videon më të mirë me temë "Unë i Them Jo Korrupsionit", që organizohet nga...

Lexo me shume

MUNDËSI PËR TË NDJEKUR NJË INTERSHIP NGA ORGANIZATA BASHKIMI PËR MESDHEUN
  Në kuadër të orientimit të studentëve mbi mundësitë e ndryshme ndërkombëtare, Universiteti i Mjekësisë, Tiranë informon studentët e diplomuar dhe studentët në prag të diplomimit...

Lexo me shume

KRITERET E PRANIMIT NË PROGRAMET E STUDIMEVE TË CIKLIT TË PARË DHE PROGRAMET E INTEGRUARA TË STUDIMEVE TË CIKLIT TË DYTË, NË UNIVERSITETIN E MJEKËSISË, TIRANË, PËR VITIN AKADEMIK 2017-2018
  VENDIM QARKULLUES Në bazë të Vendimit Qarkullues N. 16, datë 20.02.2017 të Senatit Akademik të Universitetit të Mjekësisë, Tiranë "Për disa shtesa në Vendimin Nr.2, datë 16.01.2017 të...

Lexo me shume

NJOFTIM, datë 20.02.2017
Informohen maturantët e interesuar se, në kuadër të informimit sa më të plotë të tyre mbi kriteret e pranimit për vitin akademik 2017-2018, Universiteti i Mjekësisë, Tiranë është duke zhvilluar...

Lexo me shume

NJOFTIM MBI APLIKIMET NË PROGRAMIN E FONDIT TË EKSELENCËS PËR VITIN AKADEMIK 2017-2018
  Në kuadër të njoftimit të Ministrisë së Arsimit dhe Sportit mbi Programin e Fondit të Ekselencës, Universiteti i Mjekësisë, Tiranë informon studentët e interesuar, si më...

Lexo me shume

AKTIVITET MBI DITËN BOTËRORE TË ZGJEDHJEVE
  Në kuadër të nismës për të celebruar Ditën Botërore të Zgjedhjeve në Shqipëri, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (KQZ), në bashkëpunim me Universitetin e Mjekësisë, Tiranë (UMT), organizon për...

Lexo me shume

Ministria e Arsimit dhe Sportit
Ministria e Shëndetësisë
Universiteti i Tiranës
Universiteti i Prishtinës
Universiteti i Kamerinos
Instituti Alb-Shkenca
Universiteti Katolik Zoja e Këshillit të Mirë
Università degli Studi di Chieti - Pescara - G. d'Annunzio
Universiteti Aldent
Universiteti i Palermos
Balkan Universities Association (BUA)
HINARI
Research 4 Life
Google for Education
Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit
Rrjeti Akademik Shqiptar - Qendra Nderuniversitare e Sherbimeve dhe Rrjetit Telematik
Central European Exchange Program for University Studies
Università degli Studi dell'Aquila
Università degli Studi di Bari
Università degli Studi di Padova
Charles University

Regjistrohu


Regjistrohu ne portalin e Universitetit te Mjekesise Tirane duke plotesuar te dhenat e meposhtme.


{instantpaypal}{/instantpaypal}

  ose   Identifikohu

 

×