UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË

Arkiva e Njoftimeve

Ndiqni te rejat me te fundit.

Portali i Studentit ESSE3

Konsultoni online informacionet universitare në sistemin ESSE3, aktiv për studentët e regjistruar pas vitit akademik 2014-2015

Biblioteka e UMT-së

Arkiva e librave dhe revistave shkencorë që disponon Biblioteka e Universitetit të Mjekësisë, Tiranë.

Doktoratat ne UMT

Doktoratat e përfunduara në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë.

KSUMT

Këshilli studentor i Universitetit të Mjekësisë, Tiranë

900-macbook-uni

Databaza Online Hinari

Artikujt dhe revistat shkencore ndërkombëtare në Databazën online HINARI me akses zyrtar të Universitetit të Mjekësisë, Tiranë.

Njoftimet

Lista e Njoftimeve