Please select your page

UNIVERSITETI I MJEKESISE TIRANE - UMT

Një rrugëtim i gjatë plot suksese drejt të ardhmes!Njoftimet e fundit

NJOFTIM, datë 16.01.2017
  Universiteti i Mjekësisë, Tiranë informon profesorët dhe studentët e Fakultetit të Mjekësisë mbi njoftimin e Dekanatit të Fakultetit të Mjekësisë.  Dekanati i Fakultetit...

Lexo me shume

NJOFTIM, datë 07.01.2017
Pas kërkesës së Universitetit të Mjekësisë, Tiranë publikohet Urdhri Nr. 10, datë 07.01.2017, i Ministrit të Shëndetësisë "Për marrjen e masave për parandalimin e përhapjes së virusit të gripit"....

Lexo me shume

PUBLIKIM I VENDIMIT NR. 148, DATË 30.12.2016 DHE UDHËZIMIT NR. 70, DATË 30.12.2016 MBI SPECIALIZIMET
Universiteti i Mjekësisë, Tiranë informon kandidatët e interesuar mbi publikimin e Vendimit Nr. 148, datë 30.12.2016 të Rektorit të Universitetit të Mjekësisë, Tiranë "Për një ndryshim në...

Lexo me shume

NJOFTIM MBI LISTËN E DOKUMENTAVE PËR APLIKIMIN PËR BURSË NGA STUDENTËT E VITEVE TË DYTA E LART NË FAKULTETIN E MJEKËSISË DENTARE PËR VITIN 2016-2017
Universiteti i Mjekësisë, Tiranë informon studentët e interesuar të Fakultetit të Mjekësisë Dentare mbi listën e dokumentave që duhet të paraqesin aplikantët për bursë të viteve të dyta e lart...

Lexo me shume

NJOFTIM MBI PUBLIKIMIN E VKM NR. 903, PËR BURSAT 2016-2017
Universiteti i Mjekësisë, Tiranë informon studentët e interesuar mbi Vendimin nr. 903, datë 21.12.2016, të Këshillit të Ministrave "Për përcaktimin e kritereve për përfitimin e bursave nga fondi i...

Lexo me shume

PUBLIKIM I FONDIT TË PYETJEVE NË PROGRAMET E SPECIALIZIMEVE AFATGJATA NË FAKULTETIN E MJEKËSISË DENTARE TË UNIVERSITETIT TË MJEKËSISË, TIRANË
Universiteti i Mjekësisë, Tiranë informon kandidatët e interesuar mbi fondin e pyetjeve të specializimeve afgatgjata të Fakultetit të Mjekësisë Dentare. Fondi i pyetjeve mund të konsultohet në...

Lexo me shume

Ministria e Arsimit dhe Sportit
Ministria e Shëndetësisë
Universiteti i Tiranës
Universiteti i Prishtinës
Universiteti i Kamerinos
Instituti Alb-Shkenca
Universiteti Katolik Zoja e Këshillit të Mirë
Università degli Studi di Chieti - Pescara - G. d'Annunzio
Universiteti Aldent
Universiteti i Palermos
Balkan Universities Association  (BUA)
HINARI
Research 4 Life
Google for Education
Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit
Rrjeti Akademik Shqiptar - Qendra Nderuniversitare e Sherbimeve dhe Rrjetit Telematik
Central European Exchange Program for University Studies
Università degli Studi dell'Aquila
Università degli Studi di Bari
Università degli Studi di Padova
Charles University

Regjistrohu


Regjistrohu ne portalin e Universitetit te Mjekesise Tirane duke plotesuar te dhenat e meposhtme.


{instantpaypal}{/instantpaypal}

  ose   Identifikohu

 

×