DEPARTAMENTET E FAKULTETIT TË MJEKËSISË

 • I. DEPARTAMENTI I MORFOLOGJISË
  • 1. Seksioni i Anatomisë
  • 2. Seksioni i Histologjisë
 • II. DEPARTAMENTI I LËNDËVE BIOMJEKËSORE DHE EKSPERIMENTALE
  • 1. Seksioni i Fiziologjisë
  • 2. Seksioni i Farmakologjisë
  • 3. Seksioni i Fispatologjisë
 • III. DEPARTAMENTI I SËMUNDJEVE TË BRENDESHME
  • 1. Shërbimi i Hematologjisë
  • 2. Shërbimi i Gastrohepatologjisë
  • 3. Shërbimi i Hipertonisë dhe Mjekësisë Interne
  • 4. Shërbimi i Nefrologjisë
  • 5. Shërbimi i Endokrinologjisë
  • 6. Shërbimi i Alergologjisë
  • 7. Shërbimi i Reumatologjisë
  • 8. Shërbimi i Sëmundjeve Pulmonare
 • IV. DEPARTAMENTI I LABORATORËVE
  • 1. Shërbimi i Biokimisë
  • 2. Shërbimi i Imunologjisë
  • 3. Shërbimi i Mikrobiologjisë
 • V. DEPARTAMENTI I SEMIOLOGJISË IMAZHERIKE DHE KLINIKE
  • 1. Shërbimi i Semiologjisë Imazherike
  • 2. Shërbimi i Semiologjisë Klinike
 • VI. DEPARTAMENTI I SËMUNDJEVE TË ZEMRËS DHE ENËVE TË GJAKUT
  • 1. Shërbimi i Kardiologjisë Nr. 1
  • 2. Shërbimi i Kardiologjisë Nr. 2
  • 3. Shërbimi i Mjekimit Intensiv
  • 4. Shërbimi i Kirurgjisë Kardiake
  • 5. Shërbimi i Sëmundjeve Vazale
 • VII. DEPARTAMENTI I SËMUNDJE INFEKTIVE, SËMUNDJEVE TË LËKURËS
  • 1. Shërbimi i Sëmundjeve Infektive
  • 2. Shërbimi i Sëmundjeve të Lëkurës
 • VIII. DEPARTAMENTI I KIRURGJISË
  • 1. Shërbimi i Kirurgjisë së Përgjithshme
  • 2. Shërbimi i Kirurgjisë Nr. 1
  • 3. Shërbimi i Djegieve Plastike
  • 4. Shërbimi i Onkologjisë
  • 5. Shërbimi i Urologjisë
  • 6. Shërbimi i Ortopedi – Traumatologji
  • 7. Shërbimi Anestezi – Reanimacion
  • 8. Shërbimi i Urgjencës Mjekësore
  • 9. Shërbimi i Toksikologjisë
 • IX. DEPARTAMENTI I ORL-OKULISTIKËS
  • 1. Shërbimi i O.R.L.
  • 2. Shërbimi i Okulistikës
 • X. DEPARTAMENTI I PEDIATRISË
  • 1. Shërbimi i Pediatrisë së Përgjithshme
  • 2. Shërbimi i Sëmundjeve Ngjitëse
  • 3. Shërbimi i Neonatologjisë
  • 4. Shërbimi i Pediatrisë Speciale Nr. 1
  • 5. Shërbimi i Pediatrisë Speciale Nr. 2
  • 6. Shërbimi i Nefrologjisë Pediatrike
  • 7. Shërbimi i Terapisë Intensive
  • 8. Shërbimi i Kirurgjisë Pediatrike
  • 9. Shërbimi i Onko – Hematologjisë
  • 10. Seksioni i Gjenetikës
 • XI. DEPARTAMENTI I NEUROSHKENCËS

  • 1. Shërbimi i Neurokirurgjisë
  • 2.Shërbimi i Neurologjisë
  • 3. Shërbimi i Psikiatrisë
 • XII. DEPARTAMENTI I OBSTRETIK GJINEKOLOGJISË
 • SHËRBIMI NR.1
  • 1. Shërbimi i Obstetrikës
  • 2. Shërbimi i Gjinekologjisë
  • 3. Shërbimi i Patologjisë së Hershme dhe të Vonshme të Shtatzanisë
 • SHËRBIMI NR.2
  • 1. Shërbimi i Obstetrisë
  • 2. Shërbimi i Gjinekologjisë
  • 3. Shërbimi i Patologjisë së Hershme dhe të Vonshme të Shtatzanisë
 • XIII. DEPARTAMENTI I ANATOMISË PATALOGJIKE, MJEKËSISË LIGJORE
  • 1. Shërbimi i Anatomisë Patologjike
  • 2. Shërbimi i Mjekësisë Ligjore
 • XIV. DEPARTAMENTI I MJEKUT TË FAMILJES DHE I SËMUNDJEVE PROFESIONALE

  • 1. Shërbimi i sëmundjeve profesionale
 • XV. DEPARTAMENTI I FARMACISË
 • XVI. DEPARTAMENTI I SHËNDETIT PUBLIK