Njoftime

Jul
15

HAPET THIRRJA PËR BURSA PËR STUDENTËT E UNIVERSITETIT TË MJEKËSISË, TIRANË, NË UNIVERSITETIN E SAARLANDIT, GJERMANI NË KUADËR TË PROGRAMIT ERASMUS+

Në kuadër të programit Erasmus+, hapet thirrja për aplikime për bursa për mobilitet për studentët e Universitetit të Mjekësisë, Tiranë, në Universitetin e Saarlandit, Gjermani, për semestrin e dytë të vitit akademik 2024/2025 https://www.uni-saarland.de/en/home.html Llojet e mobilitetit përfshijnë Shkëmbimin e studentëve të vitit të fundit Nivelet e mobilitetit për studentët Program i integruar studimi i […]

DETAIL
Jul
15

HAPET THIRRJA PËR BURSA PËR STAF AKADEMIK TË UNIVERSITETIT TË MJEKËSISË, TIRANË, NË UNIVERSITETIN E SAARLANDIT, GJERMANI NË KUADËR TË PROGRAMIT ERASMUS+

Në kuadër të programit Erasmus+, hapet thirrja për aplikime për mobilitet për stafin akademik të Universitetit të Mjekësisë, Tiranë, në Universitetin e Saarlandit, Gjermani, për semestrin e pare të vitit akademik 2024/2025 https://www.uni-saarland.de/en/home.html   Kohëzgjatja e mobilitetit 5 ditë + 2 ditët e udhëtimit datat e zhvillimit të mobilitetit janë 10.2024 – 11.10.2024 Fusha e studimit […]

DETAIL
Jul
12

Njoftim për zhvillim aktiviteti

Në zbatim të VKM nr. 440, datë 17.05.2017 “Për përcaktimin e standardeve, të kritereve dhe procedurave të akreditimit të ofruesve të aktiviteteve të edukimit në vazhdim për profesionistët e shëndetësisë”, ju informojmë sa më poshtë lidhur me aktivitetin e edukimit në vazhdim akredituar nga Qendra e Zhvillimit Profesional me temë:   “Mjekësia Interne nga laboratori në klinikë: fuqia e qëllimit të përbashkët” Aktiviteti i ofruar nga Shërbimi i […]

DETAIL
Jul
08

NJOFTIM PËR 1 (NJË) VEND NË POZICIONIN E PUNËS “TEKNIK I MESËM I SPECIALITETEVE TË NDRYSHME”, ME KOHË TË PLOTË NË FAKULTETIN E SHKENCAVE MJEKËSORE TEKNIKE, UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË

Bazuar në ligjin nr. 80/2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, Statutin e Universitetit të Mjekësisë, Tiranë, në Vendimin e Bordit të Administrimit nr. 63, datë 08.10.2021“Për miratimin e kritereve të punësimit të personelit administrativ të Universitetit të Mjekësisë, Tiranë” i ndryshuar, si dhe […]

DETAIL
Page 1 of 27812345...102030...Last »