Njoftime

Oct
04

Panairi i Masterit dhe Praktikës së Punës në SHBA

“AADF dhe MIP ju ftojnë në panairin e Masterit dhe Internshipit në SHBA! Na vizitoni për t’u informuar rreth mundësive për studime Master në universitetet më të mira amerikane dhe për të patur eksperiecë pune 6-mujore në kompani prestigjioze në SHBA. Ejani të mësoni më tepër për bursat e ofruara nga AADF! 18 Tetor, 16:00 […]

By admin | Njoftime
DETAIL
Oct
02

NJOFTIM PËR 1 (NJË) VEND PUNE “TEKNIK I SPECIALITETEVE TË NDRYSHME”, NË SEKTORIN E SHËRBIMEVE DHE INVESTIMEVE, DREJTORIA E SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE, UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË

Bazuar në ligjin nr. 80/2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, Statutin e Universitetit të Mjekësisë, Tiranë, në Vendimin e Bordit të Administrimit nr. 63, datë 08.10.2021“Për miratimin e kritereve të punësimit të personelit administrativ të Universitetit të Mjekësisë, Tiranë” i ndryshuar, si dhe […]

DETAIL
Oct
02

NJOFTIM PËR 1 (NJË) VEND NË POZICIONIN E PUNËS “PËRGJEGJËS / DREJTUES I NJËSISË SË AUDITIMIT TË BRENDSHËM” NË NJËSINË E AUDITIMIT TË BRENDSHËM NË UNIVERSITETIN E MJEKËSISË, TIRANË

Bazuar në ligjin nr. 80/2015, “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, në ligjin nr. 114/2015 “Për auditimin e brendshëm në sektorin publik” i ndryshuar, në Statutin dhe Rregulloren e Universitetit të Mjekësisë, Tiranë, në Vendimin e Bordit të Administrimit të UMT-së nr. 63, datë […]

DETAIL
Sep
28

NJOFTIM PËR ZHVILLIM AKTIVITETI

Në zbatim të VKM nr. 440, datë 17.05.2017 “Për përcaktimin e standardeve, të kritereve dhe procedurave të akreditimit të ofruesve të aktiviteteve të edukimit në vazhdim për profesionistët e shëndetësisë”, ju informojmë sa më poshtë lidhur me aktivitetin e edukimit në vazhdim akredituar nga Qendra e Zhvillimit Profesional me temë:   “Patogjenët e rinj dhe siguria transfuzionale“   Aktiviteti i ofruar nga Departamenti i Laboratorëve dhe Qendra Kombëtare e […]

DETAIL
Page 1 of 23312345...102030...Last »