Pozicione Vakante

Sep
14

DËRGOHEN KRITERET E PUNËSIMIT PËR 1 (NJË) VEND NË POZICIONIN E PUNES ADMINISTRATOR I NJËSISË KRYESORE NË FAKULTETIN E SHKENCAVE MJEKËSORE TEKNIKE, UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË

Bazuar në ligjin nr. 80/2015, “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet  e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, në vendimin e Bordit të Administrimit Nr. 57, datë 01.09.2021 “Për miratimin e kritereve të punësimit të administratorëve të njësive kryesore në Universitetin e  Mjekësisë, Tiranë”, si dhe në mbështetje të shkresës nr. […]

By admin | Pozicione Vakante
DETAIL
Sep
14

DËRGOHEN KRITERET E PUNËSIMIT PËR 1 (NJË) VEND NË POZICIONIN E PUNES ADMINISTRATOR I NJËSISË KRYESORE NË FAKULTETIN E MJEKËSISË, UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË

Bazuar në ligjin nr. 80/2015, “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet  e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, në vendimin e Bordit të Administrimit Nr. 57, datë 01.09.2021 “Për miratimin e kritereve të punësimit të administratorëve të njësive kryesore në Universitetin e  Mjekësisë, Tiranë”, si dhe në mbështetje të shkresës nr. […]

By admin | Pozicione Vakante
DETAIL
Aug
30

NJOFTIM PËR 1 (NJË) VEND PUNE PËR POZICIONIN “PËRGJEGJËS NË SEKTORIN E BUXHETIT” NË DREJTORINË EKONOMIKE, UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË.

Bazuar në ligjin nr. 80/2015, “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet  e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, Statuti i Universitetit  të Mjekësisë, Tiranë, në vendimin e Bordit të Administrimit Nr. 11, datë 03.02.2020 “Për miratimin e kritereve të punësimit të personelit administrativ të Universitetit të Mjekësisë, Tiranë”, si dhe Urdhri […]

By admin | Pozicione Vakante
DETAIL
Aug
30

NJOFTIM PËR 1 (NJË) VEND PUNE PËR POZICIONIN “ASISTENTE E ADMINISTRATORIT” NË UNIVERSITETIN E MJEKËSISË, TIRANË

Bazuar në ligjin nr. 80/2015, “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, Statutin e Universitetit të Mjekësisë, Tiranë, në Vendimin nr.40, datë 04.07.2019 të Bordit të Administrimit, “Për miratimin e numrit të personelit të Universitetit të Mjekësisë, Tiranë, në të gjitha nivelet”, në Vendimin e […]

By admin | Pozicione Vakante
DETAIL
Page 1 of 4112345...102030...Last »