Pozicione Vakante

Apr
08

KRITERET E PUNËSIMIT PËR “SPECIALIST I SEKTORIT TË PROTOKOLL ARKIVËS” ME KONTRATË ME AFAT TË CAKTUAR, NË ADMINISTRATËN E UNIVERSITETIT TË MJEKËSISË, TIRANË

Bazuar në ligjin nr. 80/2015, “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet  e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, Universiteti i Mjekësisë, Tiranë, shpall konkursin për pozicionin e punës, personel ndihmësakademik me karakter administrativ, “Specialist i Sektorit të Protokoll Arkivës”, me kontratë me afat të caktuar, në Administratën e Universitetit të Mjekësisë, […]

DETAIL
Apr
08

KRITERET E PUNËSIMIT PËR “SPECIALIST I TEKNOLOGJISË SË INFORMACIONIT” ME KONTRATË ME AFAT TË CAKTUAR, NË ADMINISTRATËN E UNIVERSITETIT TË MJEKËSISË, TIRANË

Bazuar në ligjin nr. 80/2015, “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet  e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, Universiteti i Mjekësisë, Tiranë, shpall konkursin për pozicionin e punës, personel ndihmësakademik me karakter administrativ, “Specialist i Teknologjisë së Informacionit”, me kontratë me afat të caktuar, në Administratën e Universitetit të Mjekësisë, Tiranë, […]

DETAIL
Apr
08

KRITERET E PUNËSIMIT PËR PERSONEL AKADEMIK, ME KOHË TË PLOTË, NË TË TRI SHËRBIMET E DEPARTAMENTIT TË PEDIATRISË, NË FAKULTETIN E MJEKËSISË, UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË

Bazuar në ligjin nr. 80/2015, “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet  e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, Universiteti i Mjekësisë, Tiranë, shpall konkursin për 3 (tre) vende vakante, për pozicionet e punës, Personel Akademik, në Departamentin e Pediatrisë, në Fakultetin e Mjekësisë, për shërbimet si më poshtë: Në shërbimin e […]

DETAIL
Apr
08

KRITERET E PUNËSIMIT PËR PERSONEL AKADEMIK, ME KOHË TË PLOTË, NË DEPARTAMENTIN E SËMUNDJEVE TË BRENDSHME, NË SHËRBIMIN GASTROHEPATOLOGJI, NË FAKULTETIN E MJEKËSISË, UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË

Bazuar në ligjin nr. 80/2015, “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet  e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, Universiteti i Mjekësisë, Tiranë, shpall konkursin për pozicionin e punës, Personel Akademik, me kohë të plotë, në Departamentin e Sëmundjeve të Brendshme, në Shërbimin Gastrohepatologji, në Fakultetin e Mjekësisë. Kriteret Kandidatët për personel […]

DETAIL
Page 1 of 1412345...10...Last »