Pozicione Vakante

Jun
10

KRITERET E PUNËSIMIT PËR “LABORANT” ME KONTRATË ME AFAT TË CAKTUAR, NË UNIVERSITETIN E MJEKËSISË, TIRANË

Bazuar në ligjin nr. 80/2015, “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet  e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, në Statutin e Universitetit të Mjekësisë, Tiranë, Universiteti i Mjekësisë, Tiranë, shpall konkursin për pozicionin e punës, personel ndihmës akademik, “Laborante”, me kontratë me afat të caktuar, në Departamentin e Terapisë Stomatologjike, në […]

By admin | Pozicione Vakante
DETAIL
Jun
10

KRITERET E PUNËSIMIT PËR PERSONEL AKADEMIK, NË SHËRBIMIN E PNEUMOLOGJISË, NË DEPARTAMENTIN E SËMUNDJEVE TË BRENDSHME NË UNIVERSITETIN E MJEKËSISË, TIRANË

Bazuar në ligjin nr. 80/2015, “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet  e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, Universiteti i Mjekësisë, Tiranë, shpall konkursin për pozicionin e punës, Personel Akademik, në Shërbimin e Pneumologjisë, në Departamentin e Sëmundjeve të Brendshme, në Fakultetin e Mjekësisë.   Kriteret Kandidatët për personel akademik, me […]

By admin | Pozicione Vakante
DETAIL
Jun
10

KRITERET E PUNËSIMIT PËR PERSONEL AKADEMIK, ME KOHË TË PLOTË, NË SHËRBIMIN E URGJENCËS MJEKËSORE, NË DEPARTAMENTIN KIRURGJISË, NË UNIVERSITETIN E MJEKËSISË, TIRANË

Bazuar në ligjin nr. 80/2015, “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet  e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, Universiteti i Mjekësisë, Tiranë, shpall konkursin për pozicionin e punës, Personel Akademik, në Shërbimin e Urgjencës Mjekësore, në Departamentin e Kirurgjisë, në Fakultetin e Mjekësisë.   Kriteret Kandidatët për personel akademik, me kohë […]

By admin | Pozicione Vakante
DETAIL
May
27

PUBLIKOHEN KRITERET E PUNËSIMIT PËR “SPECIALIST” PRANË NJËSISË SË AUDITIMIT TË BRENDSHËM NË UNIVERSITETIN E MJEKËSISË, TIRANË

Bazuar në ligjin nr. 80/2015, “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet  e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, Universiteti i Mjekësisë, Tiranë, dhe në Vendimin e Bordit të Administrimit nr.32, datë 09.05.2019, Universiteti i Mjekësisë, Tiranë, shpall konkursin për pozicionin e punës, “Specialist” pranë Njësisë së Auditimit të Brendshëm. Kriteret: Kandidatët […]

By admin | Pozicione Vakante
DETAIL
Page 1 of 1612345...10...Last »