Pozicione Vakante

Oct
19

NJOFTIM- PËR 1 (NJË) VEND, NË POZICIONIN PËRGJEGJËS SEKTORI I PROKURIMEVE, DREJTORIA E SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE, UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË.

Universiteti i Mjekësisë, Tiranë, shpall konkursin për një pozicion pune personel administrativ bazuar në Ligjin nr. 80/2015 “Për Arsimin e  Lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, në vendimin e Bordit të Administrimit Nr.11, datë 03.02.2020 “Për miratimin e kritereve të punësimit të personelit administrativ të Universitetit të […]

By admin | Pozicione Vakante
DETAIL
Oct
19

NJOFTIM- DËRGOHEN KRITERET E PUNËSIMIT PËR PERSONEL NDIHMËS AKADEMIK “SPECIALIST I PROTOKOLLIT” PRANË REKTORATIT TË UNIVERSITETIT TË MJEKËSISË, TIRANË.

Bazuar në ligjin nr. 80/2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”. Universiteti i Mjekësisë, Tiranë, shpall konkursin për pozicionin e punës, personel ndihmës akademik me karakter administrativ, “Specialist i Protokollit” pranë Rektoratit të Universitetit të Mjekësisë, Tiranë. Kandidati/ja, duhet të plotësojë këto kritere të […]

By admin | Pozicione Vakante
DETAIL
Oct
19

NJOFTIM- DËRGOHEN KRITERET E PUNËSIMIT PËR “PERSONEL AKADEMIK” 2 VENDE LEKTOR NË DEPARTAMENTIN E OBSTETRIKË- GJINEKOLOGJISË, NË FAKULTETIN E MJEKËSISË.

Bazuar në ligjin nr. 80/2015, “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet  e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, në Statutin e Universitetit të Mjekësisë, Tiranë, si dhe në Urdhrin e Rektorit nr. 96, datë 06.10.2020, Universiteti i Mjekësisë, Tiranë, shpall konkursin për pozicionet e punës vakant “Personel Akademik” 2 vende Lektor […]

By admin | Pozicione Vakante
DETAIL
Oct
19

NJOFTIM- DËRGOHEN KRITERET E PUNËSIMIT PËR “PERSONEL AKADEMIK” 2 VENDE ASISTENT LEKTOR NË DEPARTAMENTIN E OBSTETRIKË- GJINEKOLOGJISË, NË FAKULTETIN E MJEKËSISË.

Bazuar në ligjin nr. 80/2015, “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet  e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, në Statutin e Universitetit të Mjekësisë, Tiranë, si dhe në Urdhrin e Rektorit nr. 95, datë 06.10.2020, Universiteti i Mjekësisë, Tiranë, shpall konkursin për pozicionet e punës vakant “Personel Akademik” 2 vende Asistent […]

By admin | Pozicione Vakante
DETAIL
Page 1 of 2812345...1020...Last »