Pozicione Vakante

Nov
21

KANDIDATËT PËR “PËRGJEGJËS” NË SEKTORIN E PROJEKTEVE DHE ZHVILLIMIT PROFESIONAL, NË DREJTORINË E KËRKIMIT, PROMOVIMIT AKADEMIK DHE KOMUNIKIMIT NË REKTORATIN E UNIVERSITETIT TË MJEKËSISË, TIRANË

Bazuar në ligjin nr. 80/2015, “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet  e  arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, në Statutin e Universitetit të Mjekësisë, Tiranë,  si dhe në Urdhërin e Rektorit nr. 142, datë 17.11. 2022, “Për miratimin e kritereve për kandidatët për personel ndihmës akademik me karakter administrativ, në rektoratin […]

DETAIL
Nov
21

KANDIDATËT PËR POZICIONIN E PUNËS “SPECIALIST” NË SEKTORIN E KURRIKULËS DHE PRANIMEVE, DREJTORIA E ADMINISTRIMIT AKADEMIK DHE KURRIKULËS, REKTORATI I UNIVERSITETIT TË MJEKËSISË

Bazuar në ligjin nr. 80/2015, “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet  e  arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, në Statutin e Universitetit të Mjekësisë, Tiranë,  si dhe në Urdhërin e Rektorit nr. 141 datë 17.11. 2022, “Për  fillimin e procedurës së punësimit për pozicionin e punës 4 (katër) vende “Specialist”  me […]

DETAIL
Nov
14

NJOFTIM PËR 1 (NJË) VEND NË POZICIONIN “MAGAZINIER NË FAKULTET”, DEGA E MENAXHIMIT TË SHËRBIMEVE NË FAKULTETIN E MJEKËSISË, UNIVERSITETI MJEKËSISË, TIRANË

Bazuar në ligjin nr. 80/2015 “Për arsimin e  lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, në vendimin e Bordit të Administrimit Nr.63, datë 08.10.2022 “Për miratimin e kritereve të punësimit të personelit administrativ të Universitetit të Mjekësisë, Tiranë”, si dhe në Urdhërin e Administratorit nr. 251 datë 09.11.2022, […]

DETAIL
Oct
31

NJOFTIM PËR PERSONEL AKADEMIK ME KOHË TË PJESSHME (PEDAGOGË TË JASHTËM) PËR VITIN AKADEMIK 2022-2023

Bazuar në nenin 3, 57 pika 2 e nenet në vijim të ligjit nr. 80/2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, në nenin 5, 59 pika 4, 61 pika 1,63 e vijues të Statutit të Universitetit të Mjekësisë, Tiranë (UMT),  në Urdhrin e Rektorit […]

DETAIL
Page 1 of 5712345...102030...Last »