Pozicione Vakante

May
17

NJOFTIM PËR POZICIONIN E PUNËS 2 (DY) VENDE “SPECIALIST FINANCE”, ME KONTRATË ME AFAT TË CAKTUAR (TË PËRKOHSHME) NË DEGËN E FINANCËS, PRANË FAKULTETIT TË SHKENCAVE MJEKËSORE TEKNIKE, UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË

Bazuar në ligjin nr. 80/2015, “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet  e  arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, në nenin 79 “Punësimi i personelit administrativ”, në Statutin e Universitetit të Mjekësisë, Tiranë, në Vendimin e Bordit të Administrimit nr.63, datë 08.10.2021 “Për miratimin e kritereve të punësimit të personelit administrativ të […]

By admin | Pozicione Vakante
DETAIL
Apr
29

NJOFTOJMË ANULLIMIN E KONKURSIT 2 (DY) “SPECIALIST” NË DEGËN E FINANCËS, ME KONTRATË ME AFAT TË CAKTUAR NË FAKULTETIN E SHKENCAVE MJEKËSORE TEKNIKE, UNIVERSITETI I MJEKËSISË TIRANË

Universiteti i Mjekësisë Tiranë, njofton anullimin e konkursit për personel administrativ 2 (dy) “Specialist”, në Degën e Financës, me kontratë me afat të caktuar në Fakultetin e Shkencave Mjekësore Teknike, Universiteti i Mjekësisë Tiranë, shpallur në faqen e UMED  me datë 05.11.2021.

DETAIL
Apr
26

NJOFTIM ANULLIMIN E KONKURSIT “MAGAZINIER NË FAKULTET”, NË FAKULTETIN E MJEKËSISË, UNIVERSITETI I MJEKËSISË TIRANË

Universiteti i Mjekësisë Tiranë, njofton anullimin e konkursit të Fakultetit të Mjekësisë, në pozicionin e punës personel administrativ “Magazinier në Fakultet”, Dega e Menaxhimit të Shërbimeve, në Fakultetin e Mjekësisë, shpallur gabim në buletinin nr. 142 datë 27.09.2021, Agjencisa e Prokurimit Publik (APP) faqe 314/322 – 316/322.

DETAIL
Apr
26

NJOFTIM PËR 2 (DY) VENDE NË POZICIONIN “SPECIALIST BUXHETI”, ME KOHË TË PLOTË NË DREJTORINË EKONOMIKE TË UNIVERSITETIT TË MJEKËSISË, TIRANË”

Bazuar në ligjin nr. 80/2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, Statutin e Universitetit të Mjekësisë, Tiranë, në Vendimin e Bordit të Administrimit nr.63, datë 08.10.2021“Për miratimin e kritereve të punësimit të personelit administrativ të Universitetit të Mjekësisë, Tiranë”, si dhe në Urdhërin e […]

By admin | Pozicione Vakante
DETAIL
Page 1 of 5012345...102030...Last »