Pozicione Vakante

Jun
03

NJOFTIM PËR POZICIONIN E PUNËS 1 (NJË) VEND “PËRGJEGJËS NË SEKTORIN E SHËRBIMEVE DHE INVESTIMEVE”, PERSONEL ADMINISTRATIV ME KOHË TË PLOTË, NË DREJTORINË E SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE, NË UNIVERSITETIN E MJEKËSISË, TIRANË

Bazuar në ligjin nr. 80/2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e  arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, neni 67; në Statutin e UMT-së, neni 79; “Punësimi i personelit administrativ”; në Rregulloren e UMT-së, nenet 59 dhe 60; në Vendimin e Bordit të Administrimit të UMT-së nr. 63, datë 08.10.2021 “Për […]

DETAIL
May
27

NJOFTIM PËR 1 (NJË) VEND VAKANT NË POZICIONIN E PUNËS “PERSONEL AKADEMIK ME KOHË TË PLOTË, KATEGORIA ASISTENT- LEKTOR”, NË DEPARTAMENTIN E LABORATORËVE, SHËRBIMI KLINIK-BIOKIMIK, NË FAKULTETIN E MJEKËSISË, UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË

Bazuar në ligjin nr. 80/2015, “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet  e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, në Statutin dhe Rregulloren e Universitetit të Mjekësisë, Tiranë, si dhe në Urdhrin e Rektorit nr. 48, datë 22.05.2024, “Për miratimin e kritereve për personel akademik në Fakultetin e Mjekësisë, Universiteti i Mjekësisë, […]

DETAIL
May
20

NJOFTIM PËR 1(NJË) VEND VAKANT NË POZICIONIN E PUNËS “SPECIALIST FINANCE” PERSONEL ADMINISTRATIV NË FAKULTETIN E SHKENCAVE MJEKËSORE TEKNIKE, UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË

Mbështetur në ligjin nr. 80/2015, “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet  e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, neni 67; në Statutin e UMT-së, neni 79; në Rregulloren e UMT-së, nenet 59 dhe 60; në Vendimin e Bordit të Administrimit nr. 63, datë 08.10.2021 “Për miratimin e kritereve të punësimit të […]

DETAIL
May
08

NJOFTIM PËR POZICIONIN E PUNËS “SPECIALIST I NJËSISË SË AUDITIMIT TË BRENDSHËM”, NË UNIVERSITETIN E MJEKËSISË, TIRANË

Bazuar në ligjin nr. 80/2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, neni 79 “Punësimi i personelit administrativ”, në Statutin e UMT- së, në nenin 62 të Rregullores së Universitetit të Mjekësisë, Tiranë, në Vendimin e Bordit të Administrimit të UMT-së nr. 63, datë 08.10.2021, […]

DETAIL
Page 1 of 8012345...102030...Last »