Pozicione Vakante

Apr
12

Njoftim për vend pune për personel administrativ ne pozicionin “Specialist në Sektorin e Shërbimeve dhe Investimeve” Drejtoria e Shërbimeve Mbështetëse, në Universitetin e Mjekësise Tirane,

Bazuar në ligjin nr. 80/2015, “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet  e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, në vendimin e Bordit të Administrimit Nr.11, datë 03.02.2020 “Për miratimin e kritereve të punësimit të personelit administrativ të Universitetit të Mjekësisë, Tiranë”, si dhe në mbështetje të shkresës nr. 687 prot, datë […]

By admin | Pozicione Vakante
DETAIL
Apr
12

Njoftim për vend pune për “Personel ndihmës akademik” me karakter mësimor, pozicioni “Specialist për karrierën dhe marrëdhëniet me studentët”në Fakultetin e Mjekësisë, pranë UMT-së

Mbështetur në ligjin nr. 80/2015, “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në Institucionet e Arsimit të Lartë në Republikën e Shqipërisë”, në Statutin e Universitetit të Mjekësisë, Tiranë,si dhe në Urdhërin Nr.23 prot; datë 30.03.2021 “Për miratimin e kritereve për kandidatët për personel ndihmës akademik në Fakultetin e Mjekësisë, Tiranë” shpall konkursin për vendin […]

By admin | Pozicione Vakante
DETAIL
Apr
12

Njoftim për vend pune për personel ndihmës akademik me karakter mësimor, pozicioni “Specialist në mbështetje të çështjeve akademike” në Fakultetin e Mjekësisë, pranë UMT-së

Mbështetur në ligjin nr. 80/2015, “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në Institucionet  e Arsimit të Lartë në Republikën e Shqipërisë”, në Statutin e Universitetit të Mjekësisë, Tiranë,si dhe në Urdhërin Nr. 24 ,datë 30.03.2021 “Për miratimin e kritereve për kandidatët për personel ndihmës akademik në Fakultetin e Mjekësisë, Tiranë” shpall konkursin për vendin […]

By admin | Pozicione Vakante
DETAIL
Apr
12

Njoftim për vend pune për Personel Akademik me kontratë 1-vjeçare për Lëndët Paraklinike, në Departamentin e Kirurgjise OMF & Paraklinike të Fakultetit të Mjekësisë Dentare

Bazuar në ligjin nr. 80/2015, “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet  e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, në Statutin e Universitetit të Mjekësisë, Tiranë, dhe në Urdhërin e Rektorit Nr. 21, datë 30.03.2021, Universiteti i Mjekësisë, Tiranë shpall konkursin vend vakant për Personel akademik me kontratë në Lëndët Paraklinike, në […]

By admin | Pozicione Vakante
DETAIL
Page 1 of 3612345...102030...Last »