Pozicione Vakante

Aug
09

NJOFTIM PËR PUNËSIM ME KONTRATE SHËRBIMI

Në zbatim të VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” e ndryshuar, neni 58, Universiteti i Mjekësisë, Tiranë, kërkon të punësojë një ekspert të jashtëm të fushës, i cili plotëson kriteret e mëposhtëm:  Të ketë përfunduar studimet universitare master shkencor, inxhinier ndërtimi; Të ketë licencë profesionale të dhënë nga Ministria […]

By admin | Pozicione Vakante
DETAIL
Jul
18

NJOFTIM PËR PUNËSIM ME KONTRATË SHËRBIMI

Bazuar në ligjin nr.80/2015, “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet  e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, si dhe në Vendimin nr.4, datë 26.06.2019 “ Për ngritjen e Komisionit të Monitorimit dhe Grupit Teknik të punës për pranimet e kandidatëve që aplikojnë në programet e ciklit të parë të studimeve dhe […]

By admin | Pozicione Vakante
DETAIL
Jul
08

KRITERET E PUNËSIMIT PËR “INXHINIER BIOMEDICAL” NË ADMINISTRATËN E UNIVERSITETIT TË MJEKËSISË, TIRANË

Bazuar në ligjin 80/2015,”Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në Institucionet e Arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, Universiteti i Mjekësise, kërkon të punësojë një inxhinier biomedical për vlerësimin e aparaturave mjekësore që duhen nxjerr nga përdorimi.  Kriteret që duhet të plotësojnë kandidatët janë si më poshtë:   Të ketë diplomë në nivelin […]

By admin | Pozicione Vakante
DETAIL
Jun
10

KRITERET E PUNËSIMIT PËR “LABORANT” ME KONTRATË ME AFAT TË CAKTUAR, NË UNIVERSITETIN E MJEKËSISË, TIRANË

Bazuar në ligjin nr. 80/2015, “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet  e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, në Statutin e Universitetit të Mjekësisë, Tiranë, Universiteti i Mjekësisë, Tiranë, shpall konkursin për pozicionin e punës, personel ndihmës akademik, “Laborante”, me kontratë me afat të caktuar, në Departamentin e Terapisë Stomatologjike, në […]

By admin | Pozicione Vakante
DETAIL
Page 1 of 1712345...10...Last »