Pozicione Vakante

Oct
07

KRITERET E PUNËSIMIT PËR PERSONEL AKADEMIK, ME KOHË TË PLOTË, NË SHËRBIMIN E KIRURGJISË SË PËRGJITHSHME DHE DIGJESTIVE III, NË DEPARTAMENTIN E KIRURGJISË, NË UNIVERSITETIN E MJEKËSISË, TIRANË

Bazuar në ligjin nr. 80/2015, “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet  e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, Universiteti i Mjekësisë, Tiranë, shpall konkursin për pozicionin e punës, Personel Akademik, me kohë të plotë, në shërbimin e Kirurgjisë së Përgjithshme dhe Digjestive III, në Departamentin e Kirurgjisë, në Fakultetin e Mjekësisë. […]

By admin | Pozicione Vakante
DETAIL
Sep
16

KRITERET E PUNËSIMIT PËR “ADMINISTRATOR” NË UNIVERSITETIN E MJEKËSISË, TIRANË

Universiteti i Mjekësisë, Tiranë, shpall konkursin për pozicion pune, bazuar në ligjin nr. 80/2015 datë 22.07.2015, “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet  e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, dhe Vendimin nr. 49 datë 30.08.2019 të Bordit të Administrimit të Universitetit të Mjekësisë, Tiranë, për vendin e punës “Administrator” në Fakultetin […]

By admin | Pozicione Vakante
DETAIL
Aug
09

NJOFTIM PËR PUNËSIM ME KONTRATE SHËRBIMI

Në zbatim të VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” e ndryshuar, neni 58, Universiteti i Mjekësisë, Tiranë, kërkon të punësojë një ekspert të jashtëm të fushës, i cili plotëson kriteret e mëposhtëm:  Të ketë përfunduar studimet universitare master shkencor, inxhinier ndërtimi; Të ketë licencë profesionale të dhënë nga Ministria […]

By admin | Pozicione Vakante
DETAIL
Jul
08

KRITERET E PUNËSIMIT PËR “INXHINIER BIOMEDICAL” NË ADMINISTRATËN E UNIVERSITETIT TË MJEKËSISË, TIRANË

Bazuar në ligjin 80/2015,”Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në Institucionet e Arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, Universiteti i Mjekësise, kërkon të punësojë një inxhinier biomedical për vlerësimin e aparaturave mjekësore që duhen nxjerr nga përdorimi.  Kriteret që duhet të plotësojnë kandidatët janë si më poshtë:   Të ketë diplomë në nivelin […]

By admin | Pozicione Vakante
DETAIL
Page 1 of 1712345...10...Last »