Pozicione Vakante

Jan
13

NJOFTIM PËR VENDE VAKANTE: “PËRGJEGJËS”, NË SEKTORIN E KURRIKULËS DHE PRANIMEVE, “PËRGJEGJËS”, NË SEKTORIN E STANDARDEVE TË CILËSISË DHE STATISTIKAVE, NË REKTORATIN E UNIVERSITETIT TË MJEKËSISË, TIRANË

Bazuar në ligjin nr. 80/2015, “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet  e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, Universiteti i Mjekësisë, Tiranë, shpall konkurset për 2 (dy) pozicionet e punës, personel ndihmësakademik me karakter administrativ, si më poshtë vijon: “Përgjegjës”, në Sektorin e Kurrikulës dhe Pranimeve, pranë Drejtorisë së Administrimit Akademik […]

By admin | Pozicione Vakante
DETAIL
Dec
16

NJOFTIM PËR VEND VAKANT: PERSONEL NDIHMËS AKADEMIK ME KARAKTER ADMINISTRATIV, “SEKRETARE MËSIMORE” NË FAKULTETIN E SHKENCAVE MJEKËSORE TEKNIKE, NË UNIVERSITETIN E MJEKËSISË, TIRANË

Bazuar në ligjin nr. 80/2015, “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet  e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, Universiteti i Mjekësisë, Tiranë, shpall konkursin për pozicionin e punës, personel ndihmës akademik me karakter administrativ, “Sekretare mësimore” në Fakultetin e Shkencave Mjekësore Teknike, në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë, Kriteret:  Kandidatët për “Sekretare […]

By admin | Pozicione Vakante
DETAIL
Dec
16

NJOFTIM PËR VEND VAKANT: PERSONEL AKADEMIK NË DEPARTAMENTIN E LABORATORËVE “SEKSIONI I MJEKËSISË TRANSFUZIVE”

Bazuar në ligjin nr. 80/2015, “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet  e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, Universiteti i Mjekësisë, Tiranë, shpall konkursin për pozicionin e punës, Personel Akademik, në Fakultetin e Mjekësisë si më poshtë vijon: Personel Akademik në Departamentin e Laboratorëve “Seksioni i Mjekësisë Transfuzive”. Kandidatët konkurentë për […]

By admin | Pozicione Vakante
DETAIL
Nov
18

NJOFTIM PËR VENDE VAKANTE: PERSONEL AKADEMIK, NË FAKULTETIN E MJEKËSISË NË UNIVERSITETIT TË MJEKËSISË, TIRANË. PERSONEL AKADEMIK NË DEPARTAMENTIN E LËNDËVE BIOMJEKËSORE DHE EKSPERIMENTALE, LËNDA “FIZIOLOGJI” (NJË VEND PUNE). PERSONEL AKADEMIK NË DEPARTAMENTIN E NEUROSHKENCËS, LËNDA “PSIKIATRI E PËRGJITHSHME” (DY VEND PUNE). PERSONEL AKADEMIK NË DEPARTAMENTIN E KIRURGJISË, LËNDA “ANESTEZI – REANIMACION”. (TRE VENDE PUNE).

Bazuar në ligjin nr. 80/2015, “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet  e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, Universiteti i Mjekësisë, Tiranë, shpall konkursin për pozicionet e punës, Personel Akademik, në Fakultetin e Mjekësisë si më poshtë vijon: Personel Akademik në Departamentin e Lëndëve Biomjekësore dhe Eksperimentale, lënda “Fiziologji” (një vend […]

By admin | Pozicione Vakante
DETAIL
Page 1 of 1912345...10...Last »