Vendime të Senatit Akademik

May
20

Publikohet Vendimi i Senatit Akademik nr. 46, datë 19.05.2020

Vendimi i Senatit Akademik nr.46, datë 19.05.2020 “Për përzgjedhjen e anëtarëve të komisionit të apelimit (KA), në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë”  

DETAIL
May
19

Publikohet Vendimi i Senatit Akademik nr. 45, datë 19.05.2020

Vendimi i Senatit Akademik nr. 45, datë 19.05.2020 “Për pezullimin e procesit të aplikimeve për anëtarë Senati Akademik, Rektor, drejtues i njësive kryesore dhe drejtues i njësive bazë, në zgjedhjet e autoriteteve dhe organeve drejtuese në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë”  

DETAIL
May
12

Publikohet Vendimi i Senatit Akademik nr. 39, datë 11.05.2020

Vendim i Senatit Akademik nr.39, datë 11.05.2020 “Për zgjedhjen e anëtarëve të Komisionit Institucional Zgjedhor, (KIZ), në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë”  

DETAIL
May
11

Publikohet Vendimi i Senatit Akademik nr. 38, datë 11.05.2020

Vendim i Senatit Akademik Nr. 38, datë 11. 05 .2020 “Për miratimin e Rregullores mbi Masat Sanitare për Minimizimin e Riskut nga COVID-19 në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë”

DETAIL
Page 1 of 41234