Vendime të Senatit Akademik

Oct
04

Publikohen Vendimi i Senatit Akademik , nr. 56 ,57, datë 27.09.2019

Vendimi i Senatit Akademik , nr. 56, datë 27.09.2019 “Për nisjen e procedurave për krijimin e Komisionit të Përhershëm për promovimin e personelit akademik në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë” Vendimi i Senatit Akademik nr. 57, datë 27.09.2019 “Për nisjen e procedurave për krijimin e Komisionit të Përhershëm pë dhënien e gradës shkencore “Doktor” në nivel […]

DETAIL
Jan
18

Publikohet Vendimin i përbashkët i Senatit Akademik dhe Bordit të Administrimit, nr. 72, datë 14.12.2018 “Mbi kërkesat e Këshillave Studentorë të Universitetit të Mjekësisë, Tiranë”

Publikohet Vendimin i përbashkët i Senatit Akademik dhe Bordit të Administrimit, nr. 72, datë 14.12.2018 “Mbi kërkesat e Këshillave Studentorë të Universitetit të Mjekësisë, Tiranë”

DETAIL