Vendime të Senatit Akademik

Jun
06

Publikohet Vendimi i Senatit Akademik nr. 90, datë 06.06.2024

Vendimi i Senatit Akademik nr. 90, datë 06.06.2024 “Për një ndryshim në rregulloren “Për organizimin e zgjedhjeve për autoritetet, organet drejtuese dhe komisionet e përhershme në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë”

DETAIL
May
13

Publikohet Vendimi i Senatit Akademik nr. 56, datë 02.05.2024

Vendimi i Senatit Akademik nr. 56, datë 02.05.2024 “Për zgjedhjen e anëtarëve të Komisionit Institucional të Zgjedhjeve (KIZ), në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë”

DETAIL
May
10

Publikohet Vendimi i Senatit Akademik nr. 63, datë 10.05.2024

Vendimi i Senatit Akademik nr. 63, datë 10.05.2024 “Për zgjedhjen e anëtarëve të Komisionit të apelimit në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë”

DETAIL
May
03

Publikohet Vendimi i Senatit Akademik nr. 55, datë 02.05.2024

Vendimi i Senatit Akademik nr. 55, datë 02.05.2024 “Për një ndryshim në vendimin e Senatit Akademik nr. 46, datë 12.04.2024 “Për shpalljen e aplikimeve për anëtar në Komisionin e Apelimit në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë”

DETAIL
Page 1 of 1012345...10...Last »