Vendime të Senatit Akademik

Jan
29

Publikohet Vendimi i Senatit Akademik nr. 11, datë 26.01.2024

Vendimi i Senatit Akademik nr.11, datë 26.01.2024 “Për fillimin e procedurave për përzgjedhjen e anëtarëve të Komisionit të Përhershëm për Promovimin e personelit akademik në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë dhe miratimin e kritereve që duhet të plotësojnë kandidatët për anëtar në këtë komision”

DETAIL
Nov
20

Publikohet Vendimi i Senatit Akademik nr. 114, datë 17.11.2023

Vendimi i Senatit Akademik nr.114, datë 17.11.2023 “Për caktimin e ditës së hënë, datë 27.11.2023, ditë pushimi për procesin akademik/mësimor dhe administrativ në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë”

DETAIL
Jul
24

Publikohet Vendimi i Senatit Akademik nr. 80, datë 30.06.2023

Vendimi i Senatit Akademik nr.80, datë 30.06.2023 “Për disa shtesa e ndryshime në rregulloren “Për fitimin e titujve akademikë në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë” të miratuar me vendimin e Senatit Akademik nr.33, datë 17.03.2020, i ndryshuar”

DETAIL
Feb
21

Publikohet Vendimi i Senatit Akademik nr. 11, datë 10.02.2023

Vendimi i Senatit Akademik nr.11, datë 10.02.2023 “Për një shtesë në rregulloren “Për organizimin e zgjedhjeve për autoritetet, organet drejtuese dhe komisionet e përhershme në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë””

DETAIL
Page 1 of 812345...Last »